Κατηγορία: Ανακοινώσεις

THUMBNAIL

23.06.2014 – Παραχώρηση Κλειστού Γυμναστηρίου, Αιθουσών και λοιπών χώρων στο Αθλητικό Κέντρο του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. του Δήμου Φλώρινας.

Παρακαλούνται οι Αθλητικοί και λοιποί Σύλλογοι του Δήμου Φλώρινας, οι οποίοι για τις ανάγκες τους ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν χώρους (αίθουσες ,γυμναστήρια και λοιπούς χώρους )…

THUMBNAIL

16.06.2014 – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής του έργου « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΑΚΟΥΛΕΒΑ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3669/20082. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/20113. Τις διατάξεις…

THUMBNAIL

03.06.2014 – Ανακοίνωση κλήρωσης Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης – κίνησης και λιπαντικών.

Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 46 Απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ 11389/1993 Ενιαίου Κανονισμού προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ν.4024/2011(Α 226/2011) περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων διοίκησης…