Κατηγορία: Ανακοινώσεις

THUMBNAIL

09.12.2013 – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού επιτροπής δημοπράτησης του έργου: «Ανάπλαση Δ.Κ. Κρυσταλοπηγής»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3669/20082. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/20113. Τις διατάξεις…