Κατηγορία: Ανακοινώσεις

THUMBNAIL

22.10.2012 – Ανάρτηση αιτιολογικής έκθεσης για τον χαρακτηρισμό ως διατηρητέων οκτώ (8) κτηρίων

Κατόπιν του υπ'αριθμ. 2437/25-9-2012 εγγράφου του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης, Γενική Διεύθυνση, Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Υποδομών, Τμήμα ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., αναρτούμε την από 24-9-12 αιτιολογική έκθεση για τον χαρακτηρισμό…