Κατηγορία: Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαδικτύου

THUMBNAIL

Χορήγηση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου

ΛΗΨΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Αίτηση Δημοτικής ενημερότητας (κάντε κλικ εδώ)  ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦΕΚ 1827/2003 – Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για…