Ακολουθούν οι αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής έτους 2024 ανά πρακτικό συνεδρίασης

Πρακτικό Νο1 - Τακτική Συνεδρίαση - 16 Ιανουαρίου 2024
ΑΡΙΘΜΟΣΘΕΜΑΛΗΨΗ
1Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας
2Λήψη απόφασης για έγκριση χώρου συνεδριάσεων Δημοτικής Επιτροπής
3Μόνιμα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Φλώρινας περιοχές: ¨Οδός Αϊνστάιν –  Παστέρ & Πλατεία Εφέδρων Αξιωματικών¨ (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 59/2023 απόφαση Κοινότητας Φλώρινας)
4Μόνιμα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Φλώρινας στις οδούς: ¨Καλλέργη, Παπασταύρου Τσάμη, Νικολούδη και Ταγματάρχου Ναούμ¨ (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 60/2023 απόφαση Κοινότητας Φλώρινας)
5Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας σχετικά με την αποτροπή παράνομης στάσης και στάθμευσης σε οδούς και διασταυρώσεις της πόλης της Φλώρινας (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 61/2023 απόφαση Κοινότητας Φλώρινας)
6Μόνιμα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας σχετικά με την χωροθέτηση θέσης αποκλειστικής χρήσης από ξενοδοχειακή μονάδα στην οδό Παύλου Μελά (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 62/2023 απόφαση Κοινότητας Φλώρινας)
7Μόνιμα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας σχετικά με την χωροθέτηση θέσης ασθενοφόρου στην οδό Ταγματάρχου Σωτηρίου (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 63/2023 απόφαση Κοινότητας Φλώρινας)
8Χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στην οδό Αβέρωφ 89 στη πόλη της Φλώρινας στον κο Ρ.Α. του Χ. και στην κα Ρ.Ε. του Β. (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 64/2023 απόφαση Κοινότητας Φλώρινας)
9Χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στην οδό Αβέρωφ 89 στη πόλη της Φλώρινας στον κο Ι.Ε. του Χ. και στην κα Ι.Σ. του Β. (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 65/2023 απόφαση Κοινότητας Φλώρινας)
10Ορισμός υπαλλήλων για την γραμματειακή εξυπηρέτηση των οργάνων των Κοινοτήτων, για τη στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου που εδρεύουν σε Κοινότητες και την παροχή “Διοικητικής Βοήθειας” των κατοίκων του Δήμου Φλώρινας
11Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού σύμφωνα με την γνωμοδότηση του Δικηγόρου κου Αλέξιου Νεδέλκου σχετικά με την αποζημίωση του κου Μ.Α του Β.
12Έγκριση εκ νέου εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 50 τ.μ. υπ’ αριθ. 349 αγροτεμάχιο Αναδασμού 1982-1983 της Κοινότητας Μεσοκάμπου, για ανόρυξη γεώτρησης διοξειδίου του άνθρακα
13Ορισμός μελών για Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης για τους Διαγωνισμούς έτους 2024
14Κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Φλώρινας εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας. Έκδοσης απόφασης επιβεβλημένης ή μη κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων, μετά από έγκριση μετακίνησης ως επείγον περίπτωση
15Κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Φλώρινας εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας. Έκδοσης απόφασης επιβεβλημένης ή μη κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων, μετά από έγκριση μετακίνησης ως επείγον περίπτωση 
16Ορισμός υπόλογου για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων και του τέλος χρήσης των μηχανημάτων έργου του Δήμου Φλώρινας για το έτος 2024
17Ορισμός υπόλογου για την καταβολή των τελών για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων οχημάτων και των μηχανημάτων έργου του Δήμου Φλώρινας για το έτος 2024
18Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Φλώρινας με την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. για την Ενίσχυση του μηχανισμού εκτέλεσης υπηρεσιών καθαριότητας και αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών στο Δήμο Φλώρινας και σύμμεικτων απορριμμάτων στις Δημοτικές Ενότητες Μελίτης, Κάτω Κλεινών και Περάσματος
19Λήψη απόφασης για έγκριση κατ’ εξαίρεση άδειας οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Φλώρινας από αιρετά πρόσωπα και υπαλλήλους που δεν κατέχουν οργανική θέση οδηγού
20Παραλλαγή δικτύου στην Δημοτική Κοινότητα Ατραπού
21Επέκταση δικτύου στην Δ.Κ. Σ.Σ. Ιωαννίδη
22Επέκταση δικτύου στην Δ.Κ. Δροσοπηγής
23Προσωρινή και Οριστική παραλαβή του έργου «Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων Δ.Ε. Φλώρινας» με Ανάδοχο τον Γεώργιο Κίλα του Νικολάου, προϋπολογισμού και συμβατικής και τελικής δαπάνης 24.800,00 €μαζί με το Φ.Π.Α
24Έγκριση μελέτης και ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργου: Βελτίωση – αναβάθμιση δικτύου αγροτικής οδοποιϊας
25ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ (βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, διόδια) ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΕ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΑΥΤ/ΤΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 6906, ΚΗΗ 6915, ΚΤΥ 2088 & ΚΤΥ 2098, ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΠΟΣΟΥ 1.750,00 € ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΩΣ 20.04.2024
Πρακτικό Νο2 - Κατεπείγουσα Συνεδρίαση - 17 Ιανουαρίου 2024
ΑΡΙΘΜΟΣΘΕΜΑΛΗΨΗ
26Λήψη απόφασης για έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου και για δέσμευση πιστώσεων του κου Βασίλειου Γιαννάκη Δημάρχου Φλώρινας εκτός έδρας
27Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για εκπροσώπηση πρώην αιρετού
Πρακτικό Νο3 - Τακτική Συνεδρίαση - 23 Ιανουαρίου 2024
ΑΡΙΘΜΟΣΘΕΜΑΛΗΨΗ
28Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου
29Ορισμός ή μη πληρεξούσιου δικηγόρου, προκειμένου να
εκπροσωπήσει τον πρώην αιρετό
30Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των πεντακοσίων Ευρώ (500,00€) για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Φλώρινας και της Εταιρείας Μελετών Ανθρωπιστικών Επιστημών Φλώρινας (Ε.Μ.Α.Ε.Φ.), στις 27 Ιανουαρίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων
31Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού δύο χιλιάδων Ευρώ (2.000,00€) για την επιχορήγηση του Αθλητικού, Πολιτιστικού Συλλόγου «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» Φλώρινας για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης της αθλητικής ομάδας και τη συμμετοχή σε αγώνες της PRE LEAGUE Εθνικής κατηγορίας Volleyball, για το 1ο τρίμηνο του 2024
32Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των χιλίων Ευρώ (1.000,00€) για την κάλυψη των εξόδων της συνδιοργάνωσης του Δήμου Φλώρινας και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης δράσης με τίτλο: «3Χ3 Schools», στις 12 & 13 Φεβρουαρίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων
33Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού πεντακοσίων Ευρώ (500,00€) για την επιχορήγηση του Συλλόγου Θεσσαλών & Φίλων για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης, στις 3 Φεβρουαρίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων
34Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση
35Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση
36Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση
37Σύσταση παγίας προκαταβολής Κοινοτήτων Δήμου Φλώρινας και ορισμός υπολόγων, για την διαχείριση αυτής για το έτος 2024
Πρακτικό Νο4 - Κατεπείγουσα Συνεδρίαση - 26 Ιανουαρίου 2024
ΑΡΙΘΜΟΣΘΕΜΑΛΗΨΗ
38Έκτακτη Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Φλώρινας έτους 2024
Πρακτικό Νο5 - Τακτική Συνεδρίαση - 31 Ιανουαρίου 2024
ΑΡΙΘΜΟΣΘΕΜΑΛΗΨΗ
39Ορισμός δικηγόρου
40Τροποποίηση τρόπου εκτέλεσης έργου και έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του ν.4412/2016, με τίτλο: ¨Βελτίωση Βελτίωση – αναβάθμιση δικτύου αγροτικής οδοποιϊας Δήμου Φλώρινας» και προϋπολογισμό δαπάνης 6.782.835,03 € μαζί με το Φ.Π.Α. 24%¨
41Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού χιλίων πεντακοσίων Ευρώ (1.500,00€) για την επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης «ΣΑΡΙΣΕΣ» Φλώρινας, προκειμένου να διοργανώσει το Περιφερειακό Πρωτάθλημα Β.
Ελλάδος Εφήβων-Νεανίδων, στις 4 Φεβρουαρίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων
42Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των τριακοσίων δέκα Ευρώ (310,00€) για την τουριστική προβολή του Δήμου Φλώρινας σε χειμερινό ταξιδιωτικό οδηγό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης 
43Κατάργηση τραπεζικών λογαριασμών του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και μεταφορά των υπολοίπων τους στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Φλώρινας
44Κατάργηση τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Φλώρινας, του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας που τηρούνται στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και μεταφορά των υπολοίπων τους στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Φλώρινας καθώς και άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών στο όνομα του Δήμου Φλώρινας
45Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Δικηγόρου κας Μπραγιάννη Παρασκευής σχετικά με την αποζημίωση του κου D.M.
46Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» συγχρηματοδοτούμενο από το ευρωπαϊκό ταμείο με τίτλο «Ενίσχυση δομών Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών / Υφιστάμενα Κέντρα Κοινότητας
47Ορισμός δικαστικού επιμελητή προκειμένου να επιδώσει την καταλογιστική πράξη της Υπηρεσίας επιτρόπου της Π.Ε. Φλώρινας με αριθμ. 2/2024
48Ορισμός δικαστικού επιμελητή προκειμένου να επιδώσει την καταλογιστική πράξη της Υπηρεσίας επιτρόπου της Π.Ε. Φλώρινας με αριθμ. 2/2024
49Λήψη Απόφαση σχετικά με την προσφυγή της ΚΕΔΕ και Δήμων στο ΣτΕ, κατά της επιβολής τέλους ταφής
50Κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Φλώρινας εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας
Πρακτικό Νο6 - Τακτική Συνεδρίαση - 6 Φεβρουαρίου 2024
ΑΡΙΘΜΟΣΘΕΜΑΛΗΨΗ
51Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων Ευρώ (1.500,00€) για τη διοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Φλώρινας και του Γραφείου Εθελοντισμού, στις 1 Μαρτίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων
52Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού χιλίων Ευρώ (1.000,00€) για την επιχορήγηση του Πολιτιστικού, Αθλητικού Συλλόγου Φλώρινας Π.Α.Σ. «ΦΛΩΡΙΝΑ» για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας και τη συμμετοχή σε αγώνες Εθνικής κατηγορίας, για το 1ο εξάμηνο του 2024
53Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού επτακοσίων Ευρώ (700,00€) για την επιχορήγηση του Γυμναστικού, Πολιτιστικού Συλλόγου «ΕΛΠΙΔΕΣ» Φλώρινας για την πραγματοποίηση τουρνουά ακαδημιών ποδοσφαίρου, στις 17 Φεβρουαρίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων
54Λήψη απόφασης για έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου και για δέσμευση πιστώσεων του κου Βασίλειου Γιαννάκη Δημάρχου Φλώρινας εκτός έδρας
55Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 
56Συγκρότηση επιτροπής δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση –  Αναβάθμιση Δικτύου αγροτικής οδοποιίας» προϋπολογισμού δαπάνης 6.782.835,03 € μαζί με το ΦΠΑ 24% 
Πρακτικό Νο7 - Τακτική Συνεδρίαση - 20 Φεβρουαρίου 2024
ΑΡΙΘΜΟΣΘΕΜΑΛΗΨΗ
57Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των χιλίων Ευρώ (1.000,00€) για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Φλώρινας και της Εταιρείας Μελετών Ανθρωπιστικών Επιστημών Φλώρινας (Ε.Μ.Α.Ε.Φ.), στις 21 Φεβρουαρίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων
58Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού χιλίων Ευρώ (1.000,00€) για την επιχορήγηση του Συλλόγου Πολυτέκνων Π.Ε. Φλώρινας για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης, στις 24 Φεβρουαρίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων
59Αποδοχή των όρων ένταξης της Πράξης ¨Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Φλώρινας με Κωδικό ΟΠΣ 6004424 στο Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2021 – 2027¨
60Αποδοχή και εφαρμογή των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», περιόδου 2023 – 2024
61Ορισμός δικηγόρου
62Αποδοχή της έγκρισης κατανομής και πλήρωσης υφιστάμενων θέσεων εποχικού προσωπικού κατηγορίας Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), για την υλοποίηση Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους των ΟΤΑ Α’ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών για την περίοδο 2023-24
63Υποβολή Αιτήματος Πρόσληψης Προσωπικού στο Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 21.500 ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω, σε φορείς του δημόσιου τομέα της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)
64Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης/ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων ¨Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Φλώρινας, για τα έτη 2023 και 2024¨ με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ ¨284338¨
65Κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Φλώρινας εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας. Έκδοσης απόφασης επιβεβλημένης ή μη κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων, μετά από έγκριση μετακίνησης ως επείγον περίπτωση
66Εκμίσθωση του ακινήτου(Καφενείου) που βρίσκεται στο ισόγειο του Κοινοτικού Καταστήματος της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Καλλινίκης του Δήμου Φλώρινας
67Κατάθεση πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού του Δήμου Φλώρινας
68Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας Β΄ Εξαμήνου έτους 2023
69Αποδοχή των όρων της τροποποίησης της Πράξης ¨Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Φλώρινας¨ με Κωδικό ΟΠΣ 6002753 και ένταξη στο Πρόγραμμα ¨Δυτική Μακεδονία 2021-2027
70Αποδοχή των όρων της Πράξης ¨Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου
Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων Βίας Δήμου Φλώρινας¨ με Κωδικό ΟΠΣ 6003508 στο Πρόγραμμα ¨Δυτική Μακεδονία 2021-2027¨
71Χρήση – χορήγηση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας
Πρακτικό Νο8 - Τακτική Συνεδρίαση - 23 Φεβρουαρίου 2024
ΑΡΙΘΜΟΣΘΕΜΑΛΗΨΗ
72

Σχετικά με την αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2024 του Δήμου Φλώρινας

Πρακτικό Νο9 - Τακτική Συνεδρίαση - 28 Φεβρουαρίου 2024
ΑΡΙΘΜΟΣΘΕΜΑΛΗΨΗ
73Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των διακοσίων πενήντα Ευρώ (250,00€) για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Φλώρινας και του Συνδέσμου Συνταξιούχων Καθηγητών-Καθηγητριών Π.Ε. Φλώρινας, στις 8 Μαρτίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων
74Έγκριση σχεδίου απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης με τίτλο: ¨Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Φλώρινας¨ με Κωδικό ΟΠΣ 6002753 στο Πρόγραμμα ¨Δυτική Μακεδονία 2021-2027
75Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού επτακοσίων Ευρώ (700,00€) για την επιχορήγηση του Συλλόγου Γυναικών Παπαγιάννη για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης, στις 10 Μαρτίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων
76Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού εξακοσίων Ευρώ (600,00€) για την επιχορήγηση της Ένωσης Κρητών Ν. Φλώρινας «Η Μεγαλόνησος» για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης, στις 8 Μαρτίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων
77Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού εξακοσίων Ευρώ (600,00€) για την επιχορήγηση του Συλλόγου Συνταξιούχων Δασκάλων & Νηπιαγωγών Ν. Φλώρινας για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης, στις 9 Μαρτίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων
78Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού χιλίων Ευρώ (1.000,00€) για την επιχορήγηση του Ομίλου Ξιφασκίας Φλώρινας, προκειμένου να διοργανώσει το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ξιφασκίας U-14, από 15 έως 17 Μαρτίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων
79Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού χιλίων Ευρώ (1.000,00€) για την επιχορήγηση του Σωματείου Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών «ΛΥΓΚΗΣΤΕΣ» για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης, στις 23 & 24 Μαρτίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων
80Έγκριση σχεδίου απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης με τίτλο: ¨Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων Βίας Δήμου Φλώρινας¨ με Κωδικό ΟΠΣ 6003508 στο Πρόγραμμα ¨Δυτική Μακεδονία 2021 – 2027¨
81Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των έξι χιλιάδων Ευρώ (6.000,00€) για την κάλυψη των εξόδων εορτασμού της Καθαράς Δευτέρας 2024
83Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού σύμφωνα με την γνωμοδότηση του Δικηγόρου κου Σαχινίδη Βασίλειου σχετικά με την αποζημίωση του κου X.K του E.
84Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Δικηγόρου κας Σαββίδου Ελισάβετ σχετικά με την αποζημίωση του κου Σ.Π. του Δ.
85Ορισμός δικαστικού επιμελητή, προκειμένου να επιδώσει την 1/2024 Πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού της αποζημίωσης επί της οδού Αβέρωφ στη Φλώρινα, Δήμου Φλώρινας Νομού Φλώρινας σε αποδέκτη που κατοικεί στον Εξαπλάτανο Πέλλας
86Έγκριση όρων Διενέργειας πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων, προς χρήση για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων
87Κατάργηση του τραπεζικού λογαριασμού της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
88Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού τριακοσίων Ευρώ (300,00€) για την επιχορήγηση του Μορφωτικού Συλλόγου Παπαγιάννη «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» για τη συμμετοχή στο 6ο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Κωδωνοφορίας «BELL ROADS», στις 3 Μαρτίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων
Πρακτικό Νο10 - Τακτική Συνεδρίαση - 4 Μαρτίου 2024
ΑΡΙΘΜΟΣΘΕΜΑΛΗΨΗ
89Έκδοση χρεωστικών καρτών στην Τράπεζα Πειραιώς των Προέδρων των Κοινοτήτων του Δήμου Φλώρινας για την ανάληψη και κατάθεση χρηματικών ποσών κατά τη διαχείριση της Παγίας Προκαταβολής έτους 2024
90Κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Φλώρινας εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας. Έκδοσης απόφασης επιβεβλημένης ή μη κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων, μετά από έγκριση μετακίνησης ως επείγον περίπτωση
91Κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Φλώρινας εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας. Έκδοσης απόφασης επιβεβλημένης ή μη κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων, μετά από έγκριση μετακίνησης ως επείγον περίπτωση
92Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού τριών χιλιάδων τετρακοσίων δέκα επτά ευρώ και δώδεκα λεπτών(3.417,12€) για την διοργάνωση εκδήλωσης των μελών του ΚΑΠΗ στις 9 Μαρτίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων
93Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης) έτους 2022 του Δήμου Φλώρινας
94Έγκριση όρων Διενέργειας πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ακινήτου που βρίσκεται στο ισόγειο του Κοινοτικού Καταστήματος της Κοινότητας Κάτω Καλλινίκης 
95Έγκριση όρων Διενέργειας Δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτικής δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Μεσοκάμπου για την ανόρυξη γεώτρησης παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα
96Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4Β.11.03 «Δομές καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών/Συνέχιση λειτουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
Πρακτικό Νο11 - Τακτική Συνεδρίαση - 11 Μαρτίου 2024
ΑΡΙΘΜΟΣΘΕΜΑΛΗΨΗ
97Λήψη απόφασης για τη μετακίνηση και τη δέσμευση πιστώσεων, του Δημάρχου Φλώρινας Βασιλείου Γιαννάκη, εκτός έδρας
98Κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Φλώρινας εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας. Έκδοσης απόφασης επιβεβλημένης ή μη κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων, μετά από έγκριση μετακίνησης ως επείγον περίπτωση
99Κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Φλώρινας εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας. Έκδοσης απόφασης επιβεβλημένης ή μη κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων, μετά από έγκριση μετακίνησης ως επείγον περίπτωση
100Λήψη απόφασης για τη μετακίνηση και τη δέσμευση πιστώσεων, του Αντιδημάρχου Φλώρινας Βασιλείου Χατζητιμοθέου, εκτός έδρας
101Εισήγηση για έκδοση απόφασης έγκρισης ανάθεσης παροχής υπηρεσιών συμβούλου όσο αφορά α) στην εκτέλεση συμπληρωματικών ενεργειών που τυχόν απαιτούνται για την πληρότητα υποβολής του φακέλου κατά το στάδιο αξιολόγησης της πράξης για την οριστική ένταξή της και β) στις διαδικασίες που αφορούν ενέργειες υλοποίησης του φακέλου κατά τα στάδια: (1) πριν την έγκριση των τευχών δημοπράτησης, (2) πριν την Υπογραφή Σύμβασης (μετά την ανάδειξη αναδόχου) στο πλαίσιο της πράξης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου Φλώρινας» στην πρόσκληση 01 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» με Α/Α ΟΠΣ 241, σε εξωτερικό ανάδοχο με την δαπάνη να ανέρχεται στο ποσό των 12.000,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) ήτοι 14,880,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), δαπάνης επιλέξιμης από την σχετική πρόσκληση. (σχετ. η υπ’ αριθμό 421/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
102Έγκριση σχεδίου απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα ολοκλήρωσης του υποέργου με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φλώρινας» της πράξης ¨Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φλώρινας¨ με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002590 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Δυτική Μακεδονία 2014-2020
103Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού εξακοσίων Ευρώ (600,00€) για την επιχορήγηση του Πολιτιστικού, Μορφωτικού Συλλόγου Φλαμπούρου «ΤΟ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ» για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης, στις 17 Μαρτίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων
104Παράταση συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων Βίας Δήμου Φλώρινας 
105Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού έξι χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και έξι λεπτών (6.274,06€) για την καταβολή οφειλόμενου εφάπαξ του ν.103/75 (Α’ 167) σε υπάλληλο του πρώην ΝΠΔΔ ΚΠΑΠΑ Δήμου Φλώρινας που συνταξιοδοτήθηκε
106Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. για την εξυπηρέτηση των προγραμμάτων «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Φλώρινας» με Κωδικό ΟΠΣ 6002753 και Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Φλώρινας με Κωδικό ΟΠΣ 6004424
107Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο: ¨Ανάπλαση τμήματος ποταμού Σακουλέβα από τη γέφυρα των δικαστηρίων έως την οδό Βουκεφάλα¨ 
108Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών καθαρισμού και αποψίλωσης δημοτικών κοιμητηρίων, εργασιών εκταφών/αποκατάστασης χώρων σε δημοτικά κοιμητήρια, έτους 2024, σε ιδιώτες –  Βεβαίωση αδυναμίας
Πρακτικό Νο12 - Τακτική Συνεδρίαση - 15 Μαρτίου 2024
ΑΡΙΘΜΟΣΘΕΜΑΛΗΨΗ
109Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των οκτακοσίων Ευρώ (800,00€) για την προμήθεια στεφάνων κατάθεσης ενόψει του εορτασμού της 25ης Μαρτίου 2024
110Εκμίσθωση ακινήτου έκτασης Ε=21.704,33 τ.μ. ιδιοκτησίας Δήμου
Φλώρινας στην θέση ΑΧΛΑΔΑ 1 της Κοινότητας Αχλάδας Δήμου Φλώρινας για την κατασκευή ενός Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
111Επέκταση δικτύου στην Δ.Κ. Νίκης
112Αποδοχή ή μη πρότασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών επί των αιτημάτων συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικής διαφοράς 
Πρακτικό Νο13 - Τακτική Συνεδρίαση - 19 Μαρτίου 2024
ΑΡΙΘΜΟΣΘΕΜΑΛΗΨΗ
113Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με τις ενέργειες τις οποίες οφείλει να προβεί ο Δήμος για τα δικόγραφο Έφεσης με αριθμ. 2113/2024 και αίτησης αναστολής αριθμ. 2114/2024 κατά του Δήμου Φλώρινας
114Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2025 – 2028
115Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων εκατό Ευρώ (2.100,00€) για τη διοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Φλώρινας και του Γραφείου Εθελοντισμού, στις 29 & 30 Μαρτίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων
116Έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών προσωρινών αναδόχων και δειγμάτων και γνωμοδότησης κατακύρωσης για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Φλώρινας, για τα έτη 2023 και 2024» με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ ¨284338¨
117Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 57/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με την ¨Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των χιλίων Ευρώ (1.000,00€) για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Φλώρινας και της Εταιρείας Μελετών Ανθρωπιστικών Επιστημών Φλώρινας (Ε.Μ.Α.Ε.Φ.), στις 21 Φεβρουαρίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων¨
118Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των πεντακοσίων Ευρώ (500,00€) για τη συνδιοργάνωση θεατρικής παράστασης του Δήμου Φλώρινας και της ΕΛΜΕ Φλώρινας, στις 29 & 30 Μαρτίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων
119Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των χιλίων Ευρώ (1.000,00€) για την κάλυψη μέρους των εξόδων της συνδιοργάνωσης εκδήλωσης του Δήμου Φλώρινας και του ΦΣΦ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» με τον τίτλο: «ΧΡΗΣΤΙΔΕΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ 2024», στις 14 Απριλίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων
120Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού σύμφωνα με την γνωμοδότηση του Δικηγόρου κου Σαχινίδη Βασίλειου σχετικά με την αποζημίωση του κου X.K του E.
121Ορισμός δικαστικού επιμελητή, προκειμένου να επιδώσει Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής στον κ. Ι.Ε. του Ε.
Πρακτικό Νο14 - Κατεπείγουσα Συνεδρίαση - 21 Μαρτίου 2024
ΑΡΙΘΜΟΣΘΕΜΑΛΗΨΗ
122Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με: υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11717/20-03-2024 αίτηση του κου Κ.Μ., υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11715/20-03-2024 αίτηση του κου Τ.Σ., υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11743/20-03-2024 αίτηση του κου Λ.Δ., υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11740/20-03- 2024 αίτηση του κου Α.Α., υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11742/20-03-2024 αίτηση του κου Τ.Κ., υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11765/20-03-2024 αίτηση του κου Ε.Ν., υπ΄ αριθμ. πρωτ.11788/20-03-2024 αίτηση του κου Μ.Χ., υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11799/20-03-2024 αίτηση του κου Σ.Π., υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11802/20- 03-2024 αίτηση του κου Θ.Δ., 11803/20-03-2024 αίτηση του κου Α.Ν. και υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11785/20-03-2024 αίτηση του κου Α.Γ., που αιτούνται νομική εκπροσώπησή τους
123Υποβολή πρότασης προς ένταξη στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021 – 2027 – Πρόσκληση 39 (μεταφερόμενο έργο)
Πρακτικό Νο15 - Κατεπείγουσα Συνεδρίαση - 22 Μαρτίου 2024
ΑΡΙΘΜΟΣΘΕΜΑΛΗΨΗ
124Έγκριση ή μη αποδοχής της από 21/03/2024 γνωμοδότησης της κας Σαββίδου Ελισάβετ, δικηγόρου Φλώρινας, σχετικά με υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11717/20-03-2024 αίτηση του κου Κ*, υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11715/20-03-2024 αίτηση του κου Τ*, υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11743/20-03-2024 αίτηση του κου Λ*, υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11740/20-03-2024 αίτηση του κου Α*, υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11742/20-03-2024 αίτηση του κου Τ*, υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11765/20-03-2024 αίτηση του κου Ε*, υπ΄ αριθμ. πρωτ.11788/20-03-2024 αίτηση του κου Μ*, υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11799/20-03-2024 αίτηση του κου Σ*, υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11802/20-03-2024 αίτηση του κου Θ*, 11803/20-03-2024 αίτηση του κου Α* και υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11785/20-03-2024 αίτηση του κου Α*, που αιτούνται νομική εκπροσώπηση
Πρακτικό Νο16 - Τακτική Συνεδρίαση - 26 Μαρτίου 2024
ΑΡΙΘΜΟΣΘΕΜΑΛΗΨΗ
125Λήψη απόφασης για τη μετακίνηση και τη δέσμευση πιστώσεων, του Δημάρχου Φλώρινας Βασιλείου Γιαννάκη και του Αντιδημάρχου Φλώρινας Νικολάου Κωνσταντινίδη, εκτός έδρας
126Αποδοχή όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου και έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση με Κωδικό ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 2023-2024 προτεινόμενης δράσης
127Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού πεντακοσίων Ευρώ (500,00€) για την επιχορήγηση της Εταιρείας Μελετών Ανθρωπιστικών Επιστημών Φλώρινας (ΕΜΑΕΦ) για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης, στις 1 Απριλίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων
128Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού χιλίων Ευρώ (1.000,00€) για την επιχορήγηση της Γυμναστικής Ένωσης Φλώρινας, προκειμένου να διοργανώσει Διασυλλογικούς Αγώνες Ξίφους Ασκήσεων, στις 27 Απριλίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων
129Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ και ογδόντα λεπτών (5.500,80€) για την κάλυψη δαπανών/εξόδων κηδείας πρώην Δημάρχου του Δήμου Φλώρινας
130Έγκριση – κατακύρωση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου(Πρώην κοινοτικό κατάστημα) στην Κοινότητα Κάτω Καλλινίκης
131Έγκριση – κατακύρωση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κοινόχρηστου χώρου στην Πλατεία Γ. Μόδη στην Φλώρινα για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων
132Έγκριση- κατακύρωση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κοινόχρηστου χώρου στην 25ης Μαρτίου 1 και Λεωφόρος Ελευθερίας στην Φλώρινα για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων
133Έγκριση – κατακύρωση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κοινόχρηστου χώρου στην 25ης Μαρτίου 1 και στην Μητροπολίτου Αυγουστίνου Καντιώτη στην παραποτάμια όχθη του ποταμού Σακουλέβα στην Φλώρινα για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων
134Έγκριση – κατακύρωση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κοινόχρηστου χώρου στην παραποτάμια όχθη (Λεωφόρος Μητροπολίτη Αυγουστίνου Καντιώτη απέναντι γειτονικών ακινήτων και χώρου στάθμευσης ) για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων
135Έγκριση – κατακύρωση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κοινόχρηστου χώρου στο Νέο Πάρκο στην Φλώρινα για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων
136Έγκριση – κατακύρωση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση έκτασης στην Κοινότητα Μεσοκάμπου για την ανόρυξη γεώτρησης έκτασης 50,00 τ.μ
137Έγκριση όρων Διενέργειας πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση των υπ’ αριθ. 22 και 22α καταστημάτων του δήμου Φλώρινας
138¨Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην πόλη της Φλώρινας (όπισθεν 1ου Λυκείου Φλώρινας – οικία Μ*)¨ (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 6/2024 απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας)
139Έγκριση μελέτης/τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης/τρόπου εκτέλεσης για τη διενέργεια του ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού άνω των ορίων της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων “έξυπνης” πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας», προϋπολογισμού 424.599,99ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
140Κατανομή Α’ δόσης 2024 ποσού 158.280,00€ (καθαρό 158.042,58€) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας
Πρακτικό Νο17 - Τακτική Συνεδρίαση - 2 Απριλίου 2024
ΑΡΙΘΜΟΣΘΕΜΑΛΗΨΗ
141Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού χιλίων Ευρώ (1.000,00€) για την επιχορήγηση του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου Μελίτης «ΜΕΛΙΤΕΥΣ», για συμμετοχή σε τουρνουά ποδοσφαίρου, από 5 έως 7 Απριλίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων
142Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των χιλίων Ευρώ (1.000,00€) για τη συνδιοργάνωση συνεδρίου του Δήμου Φλώρινας και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, από 12 έως 14 Απριλίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων
143Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού εξακοσίων Ευρώ (600,00€) για την επιχορήγηση της Ένωσης Φιλολόγων Φλώρινας για την πραγματοποίηση διαγωνισμού ορθογραφίας, στις 14 Απριλίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων
144Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων Ευρώ (1.500,00€) για τη διοργάνωση του Δήμου Φλώρινας αναβίωσης του εθίμου «Λάζαρα», το Σάββατο 27 Απριλίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων
145Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης / ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων ¨Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Φλώρινας¨ με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ ¨284494¨
146Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών προληπτικών καθαρισμών αυτοφυούς και δασικής βλάστησης (κλαδέματα) σε κοινόχρηστους και δασικούς δρόμους δημοτικού οδικού δικτύου σε ιδιώτες, έτους 2024 – Βεβαίωση αδυναμίας
147Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) για την αποζημίωση των μελών της Φιλαρμονικής για τις εμφανίσεις για το έτος 2024
148Έγκριση όρων Διενέργειας πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου, προς χρήση για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων
149Κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Φλώρινας εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας. Έκδοσης απόφασης επιβεβλημένης ή μη κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων, μετά από έγκριση μετακίνησης ως επείγον περίπτωση
Πρακτικό Νο18 - Τακτική Συνεδρίαση - 9 Απριλίου 2024
ΑΡΙΘΜΟΣΘΕΜΑΛΗΨΗ
150Κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Φλώρινας εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας. Έκδοσης απόφασης επιβεβλημένης ή μη κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων, μετά από έγκριση μετακίνησης ως επείγουσα περίπτωση
151Κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Φλώρινας εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας
152Κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Φλώρινας εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας. Έκδοσης απόφασης επιβεβλημένης ή μη κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων, μετά από έγκριση μετακίνησης ως επείγουσα περίπτωση
153Κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Φλώρινας εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας. Έκδοσης απόφασης επιβεβλημένης ή μη κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων, μετά από έγκριση μετακίνησης ως επείγουσα περίπτωση
1542η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ¨Ανάπλαση τμήματος ποταμού Σακουλέβα από την γέφυρα των δικαστηρίων ως την οδό Βουκεφάλα¨
155Έγκριση του 3ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. για το έργο: ¨Ασφαλτοστρώσεις οδών, κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και περιφράξεων Δήμου Φλώρινας
156Αδυναμία σύνταξης δασικής μελέτης
157Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (για οχτώ μήνες) λόγω αντικατάστασης υπαλλήλου ΙΔΟΧ κατά το διάστημα που είναι σε άδεια και υπηρετεί στη Δ/νση του πρώην ΝΠΔΔ ΚΠΑΠΑ Δήμου Φλώρινας, στα πλαίσια της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ¨Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης¨ περιόδου 2023-2024
158Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας λόγω κατάργησης των Ν.Π.Δ.Δ. και της λύσης της ΚΕΔΗΦΛΩ
159Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
160Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης από τον Ειδικό Αναπτυξιακό Πόρο ΔΕΗ στην Π.Ε. Φλώρινας για την αποκατάσταση των βλαβών των δρόμων που έπαθαν ζημιές από τις βροχοπτώσεις του Ιουνίου 2023
Πρακτικό Νο19 - Κατεπείγουσα Συνεδρίαση - 10 Απριλίου 2024
ΑΡΙΘΜΟΣΘΕΜΑΛΗΨΗ
161Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Φλώρινας και να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας στις 11 Απριλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.
Πρακτικό Νο20 - Τακτική Συνεδρίαση - 18 Απριλίου 2024
ΑΡΙΘΜΟΣΘΕΜΑΛΗΨΗ
162Έγκριση σύναψης και ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων για την εκτέλεση υπηρεσιών Συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας και Κλαδεμάτων σε κοινόχρηστους χώρους στις τέσσερις Δ.Ε. του Δήμου Φλώρινας, έτους 2024
163Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των επτακοσίων Ευρώ (700,00€) για την κάλυψη των εξόδων της επίσκεψης Κυβερνητικού κλιμακίου, στην πόλη της Φλώρινας, στις 26 Απριλίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων
164Κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Φλώρινας εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας. Έκδοσης απόφασης επιβεβλημένης ή μη κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων, μετά από έγκριση μετακίνησης ως επείγουσα περίπτωση
165Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων συνεργασίας μεταξύ της Ανώνυμης Εταιρείας Οικολογικής Διαχείρισης Ελαστικών ECOELASTIKA και του Δήμου Φλώρινας με σκοπό την εφαρμογή εναλλακτικής διαχείρισης παλαιών ελαστικών οχημάτων
166Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων Ευρώ (5.000,00€) για προσφορά δώρων και χρηστικών προϊόντων του κ. Δημάρχου σε ιδρύματα του Δήμου Φλώρινας, ενόψει των εορτών του Πάσχα 2024
167Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των χιλίων Ευρώ (1.000,00€) για τον στολισμό της εξέδρας των Επιταφίων και την ηχητική κάλυψη την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής
168Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού τετρακοσίων ενός ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (401,76€) για την προμήθεια λαμπάδων για τις ανάγκες των δομών (Παιδικοί Σταθμοί & ΚΔΑΠ) της Δ/νσης του Πρώην ΝΠΔΔ ΚΠΑΠΑ Δήμου Φλώρινας.
169Έγκριση Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας οικον. Έτους 2023
170Έγκριση Απολογισμού Δήμου Φλώρινας οικον. Έτους 2023
171Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμών στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. για την εξυπηρέτηση της ένταξης στο τοπικό πρόγραμμα προσέγγισης CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014 – 2020 για παρεμβάσεις ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
172Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για την καταβολή των τελών για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων οχημάτων και των μηχανημάτων έργου του Δήμου Φλώρινας με διάρκεια ασφάλισης την 06-04-2024 έως 06-04-2025 συνολικού ύψους 16.816,00 €
173Έγκριση όρων Διενέργειας πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου, προς χρήση για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων 
174Έγκριση όρων Διενέργειας πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπολοίπου (μέρους) των κοινοχρήστων χώρων εντός της πλατείας Γ.Μόδη, προς χρήση για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2024
175Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Φλώρινας έτους 2024
176Λήψη απόφασης για έγκριση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Φλώρινας και Δήμου Αμυνταίου για την από κοινού άσκηση πολεοδομικών αρμοδιοτήτων εντός των διοικητικών τους ορίων (αρθρ.99 Ν.3852/10)
177Λήψη απόφασης για τη μετακίνηση και τη δέσμευση πιστώσεων, του Δημάρχου Φλώρινας Βασιλείου Γιαννάκη, εκτός έδρας
Πρακτικό Νο21 - Τακτική Συνεδρίαση - 23 Απριλίου 2024
ΑΡΙΘΜΟΣΘΕΜΑΛΗΨΗ
178Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού επτακοσίων Ευρώ (700,00€) για την επιχορήγηση της Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας, Τμήμα Αντισφαίρισης για την πραγματοποίηση προπαιδικού πρωταθλήματος αντισφαίρισης, στις 12 Μαΐου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων
179Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού επτακοσίων Ευρώ (700,00 €) για την επιχορήγηση του Συλλόγου Ιστορικών Μελετών ¨ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ¨ για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης, στις 19 Μάϊου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων
180Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (2.500,00 €) για την επιχορήγηση του Αθλητικού, Πολιτιστικού Συλλόγου ¨ΗΦΑΙΣΤΟΣ¨ Φλώρινας για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης της αθλητικής ομάδας και τη συμμετοχή σε αγώνες της PRE LEAGUE Εθνικής κατηγορίας Volleyball, τον Απρίλιο & Μάιο του 2024
181Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των πεντακοσίων Ευρώ (500,00 €) για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Φλώρινας και της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Φλώρινας, στις 23 Μαΐου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων
182Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Φλώρινας και Δήμου Πρεσπών για τη δημιουργία ¨ΑΝΤΕΝΑΣ¨ στο πλαίσιο της πράξης: ¨Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Φλώρινας¨ με Κωδικό ΟΠΣ 6002753 στο Πρόγραμμα ¨Δυτική Μακεδονία 2021-2027¨
183Κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Φλώρινας εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας. Έκδοσης απόφασης επιβεβλημένης ή μη κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων, μετά από έγκριση μετακίνησης ως επείγουσα περίπτωση 
184Κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Φλώρινας εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας. Έκδοσης απόφασης επιβεβλημένης ή μη κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων, μετά από έγκριση μετακίνησης ως επείγουσα περίπτωση
185Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να παρασταθεί και να καταθέσει προτάσεις ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας ενόψει της αγωγής που έχει κατατεθεί (τακτική διαδικασία κτηματολογίου) με εναγόμενο τον ΔΗΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ και αφορά το ακίνητο ¨Στρατιωτικό Νεκροταφείο Φλώρινας¨ εκτάσεως 1.535,94 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στην πόλη της Φλώρινας
186Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να παρασταθεί και να καταθέσει προτάσεις ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας ενόψει της αγωγής που έχει κατατεθεί (τακτική διαδικασία κτηματολογίου) με εναγόμενο τον ΔΗΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ και αφορά το ακίνητο ¨Στρατόπεδο 4101 ΠΜΥ¨ εκτάσεως 2.825,92 τ.μ.το οποίο βρίσκεται στην πόλη της Φλώρινας
187Έγκριση – κατακύρωση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Αστικού ακινήτου με αριθμό 22 επί της οδού Βασιλέως Φιλίππου 22 στην Φλώρινα 
188Έγκριση – κατακύρωση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Αστικού ακινήτου με αριθμό 22α επί της οδού Βασιλέως Φιλίππου 22 στην Φλώρινα
189Έγκριση – κατακύρωση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Αχλάδας για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού συνολικής έκτασης Ε=21.704,33 τ.μ 
190Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού έξι χιλιάδων διακοσίων τριάντα επτά ευρώ και δέκα οκτώ λεπτών (6.237,18€) για: 1.την προμήθεια πασχαλινών δωροσακούλων με ζαχαρωτά στα ΚΔΑΠ, 2. την προμήθεια πασχαλινών δωροσακούλων με ζαχαρωτά στους Π.Σ.,3. και την προμήθεια φωτογραφικού πακέτου στους Π.Σ.
191Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για έξοδα μετακίνησης (βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, διόδια) εκτός έδρας στο εσωτερικό του Δημάρχου Φλώρινας και απαλλαγή της υπολόγου υπαλλήλου
192Ορισμός υπόλογου για έξοδα μετακίνησης (βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, διόδια) εκτός έδρας στο εσωτερικό του Δημάρχου Φλώρινας με τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΗ 6906, ΚΗΗ 6915, ΚΤΥ 2088 & ΚΤΥ 2098, έγκριση ενταλμάτων προπληρωμής στο όνομα του υπόλογου ποσού 1.750,00 € και απόδοση λογαριασμού έως 23 – 07 – 2024
193Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης σύμφωνα με το νομοθεσία (ΦΕΚ 183/Β/14-4-1986)
194Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την διαδικασία ενεργειών προς απόδοση στο Δήμο Φλώρινας των με αριθ. 1,2,6 και 71 καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς του Δήμου Φλώρινας
Πρακτικό Νο22 - Τακτική Συνεδρίαση - 30 Απριλίου 2024
ΑΡΙΘΜΟΣΘΕΜΑΛΗΨΗ
195Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των πεντακοσίων Ευρώ (500,00€) για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Φλώρινας και του Συλλόγου Συνταξιούχων Καθηγητών & Φίλων, στις 12 Μαΐου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων
196Έγκριση ή μη για την υποβολή αίτησης επέκτασης του προγράμματος Απασχόλησης Μακροχρονίων Ανέργων 55-67 ετών του ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)
197Κατανομή θέσεων πρακτικής άσκησης μαθητών από τις δομές του Μεταλυκειακού έτους- Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ Φλώρινας
198Λήψη απόφασης για έγκριση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Φλώρινας και Δήμου Πρεσπών για την από κοινού άσκηση πολεοδομικών αρμοδιοτήτων εντός των διοικητικών τους ορίων (αρθρ.99 Ν.3852/10)
199Έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών προσωρινών αναδόχων και γνωμοδότησης κατακύρωσης για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Φλώρινας» με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ ¨284494¨
200Κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Φλώρινας εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας. Έκδοσης απόφασης επιβεβλημένης ή μη κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων, μετά από έγκριση μετακίνησης ως επείγον περίπτωση
201Έγκριση-κατακύρωση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κοινόχρηστου χώρου στην οδό Βασιλέως Φιλίππου 30 πλησίον της Δημοτικής Αγοράς στην Φλώρινα επιφανείας Ε= Ε1=5,10 τ.μ.
202Υποβολή πρότασης στο ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών
203Εντάξεις νέων δράσεων/έργων στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Δυτικής Μακεδονίας 2017-2021
Πρακτικό Νο23 - Τακτική Συνεδρίαση - 13 Μάϊου 2024
ΑΡΙΘΜΟΣΘΕΜΑΛΗΨΗ
204Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των διακοσίων Ευρώ (200,00€) για τη διοργάνωση του Δήμου Φλώρινας σεμιναρίου Α’ Βοηθειών και χρήσης απινιδωτή, στις 26 Μαΐου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων
205Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού οκτακοσίων Ευρώ (800,00 €) για την επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου ¨ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ¨ Κάτω Κλεινών, για πραγματοποίηση τουρνουά παλαίμαχων ποδοσφαιριστών, στις 19 Μαΐου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων
206Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού πεντακοσίων Ευρώ (500,00 €) για την επιχορήγηση του Συλλόγου Ορειβασίας Χιονοδρομίας Φλώρινας για τη διοργάνωση διασυλλογικού αγώνα ποδηλασίας, στις 19 Μάϊου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων
207Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των χιλίων Ευρώ (1.000,00 €) για τη συνδιοργάνωση Χορωδιακής Συνάντησης του Δήμου Φλώρινας και του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλωρίνης ¨Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ¨, στις 25 & 26 Μαΐου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων
208Λήψη απόφασης για έγκριση κατ’ εξαίρεση άδειας οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Φλώρινας από αιρετό πρόσωπο που δεν κατέχει οργανική θέση οδηγού
209Εξώδικος συμβιβασμός σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Δικηγόρου κας Σαλδάρη Φανής σχετικά με την αποζημίωση της κας Α.X. του Χ
210Κανονισμός λειτουργίας εμποροπανήγυρης Δ.Κ. Αρμενοχωρίου για το έτος 2024 και εφ’ εξής
211

Έγκριση – κατακύρωση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κοινόχρηστου χώρου στην παραποτάμια όχθη (Λεωφόρος Ελευθερίας και Βασιλέως Γεωργίου) στην Φλώρινα για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

212Έγκριση – κατακύρωση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κοινόχρηστου χώρου (υπόλοιπο) στην πλατεία Γ. Μόδη στην Φλώρινα για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων
213Αποδοχή χρηματοδότησης – πίστωσης του υποέργου ¨Προμήθεια εξοπλισμού Λυκειακών Μονάδων Δήμου Φλώρινας¨ του έργου με τίτλο ¨ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – Α.Π.Χ.-  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
214Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Φλώρινας έτους 2024
Πρακτικό Νο24 - Τακτική Συνεδρίαση - 20 Μάϊου 2024
ΑΡΙΘΜΟΣΘΕΜΑΛΗΨΗ
215Σχετικά με την έκτακτη αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2024 του Δήμου Φλώρινας
216Κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Φλώρινας εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας. Έκδοση απόφασης επιβεβλημένης ή μη κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων, μετά από έγκριση μετακίνησης ως επείγουσα περίπτωση
217Ορισμός α) υπεύθυνου διανομής και β) επιτροπής παραλαβής νωπών τροφίμων για τον Δήμο Φλώρινας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας & Βασικής Υλικής Συνδρομής της προτεραιότητας 6 του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027
218Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού επτακοσίων Ευρώ (700,00€) για την επιχορήγηση του Μοτοσυκλετιστικού Ομίλου Φλώρινας, προκειμένου να διοργανώσει το 3ο Off-Road μοτοσυκλετών, στις 9 Ιουνίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων
219Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού χιλίων πεντακοσίων Ευρώ (1.500,00€) για την επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης ¨ΣΑΡΙΣΕΣ¨ Φλώρινας, προκειμένου να διοργανώσει το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, από 28 έως 30 Ιουνίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων
220Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των χιλίων Ευρώ (1.500,00 €) για τη διοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Φλώρινας για την Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου, στις 2 Ιουνίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων
221Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων Ευρώ (1.500,00 €) για τη συνδιοργάνωση θεατρικών παραστάσεων του Δήμου Φλώρινας και του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλωρίνης ¨Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ¨, στις 28 & 30 Ιουνίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων
222

Κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Φλώρινας εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας. Έκδοσης απόφασης επιβεβλημένης ή μη κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων, μετά από έγκριση μετακίνησης ως επείγον περίπτωση

223Κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Φλώρινας εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας.
224Κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Φλώρινας εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας. Έκδοσης απόφασης επιβεβλημένης ή μη κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων, μετά από έγκριση μετακίνησης ως επείγον περίπτωση
225Κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Φλώρινας εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας
226Εισήγηση για διαγραφή χρεών οφειλετών από τους βεβαιωτικούς
Καταλόγους οικον. έτους 2024
227Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Φλώρινας και να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Φλώρινας στις 20 Μαΐου 2024 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00΄και σε κάθε μετ΄ αναβολή , διακοπή ή ματαίωση, για την υπόθεση του Ε.Ι του Ε.
228Ετήσια αναφορά δράσεων υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Φλώρινας 2023-2024 και απολογισμός απορρόφησης κονδυλίων
229Τροποποίηση της με αριθμό 210/2024 Απόφασης Δημοτικής Επιτροπής, ως προς το άρθρο 3 παρ. 3. και το άρθρο 12 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ Τ.Κ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024
230Ορισμός υπαλλήλων για την γραμματειακή εξυπηρέτηση των οργάνων των Κοινοτήτων, για τη στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου που εδρεύουν σε Κοινότητες και την παροχή “Διοικητικής Βοήθειας” των κατοίκων του Δήμου Φλώρινας
231Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας λόγω κατάργησης των Ν.Π.Δ.Δ. και της λύσης της ΚΕΔΗΦΛΩ
232Έγκριση πρόσληψης δύο (2) διμήνων με συγχρηματοδοτούμενο
πρόγραμμα
233Λήψη απόφαση για εξώδικο συμβιβασμό
Πρακτικό Νο25 - Κατεπείγουσα Συνεδρίαση - 22 Μάϊου 2024
ΑΡΙΘΜΟΣΘΕΜΑΛΗΨΗ
234Υποβολή προτάσεων προς ένταξη στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2027 – ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Πρακτικό Νο26 - Τακτική Συνεδρίαση - 28 Μάϊου 2024
ΑΡΙΘΜΟΣΘΕΜΑΛΗΨΗ
235Έγκριση ή μη για την υποβολή αίτησης επέκτασης του προγράμματος Απασχόλησης Μακροχρονίων Ανέργων 55-67 ετών του ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)
236Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού χιλίων Ευρώ (1.000,00€) για την επιχορήγηση του Λυκείου των Ελληνίδων – Παράρτημα Φλώρινας για την αναβίωση του εθίμου του Άη Γιάννη του Κλήδονα, στις 26 Ιουνίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων
237Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των χιλίων Ευρώ (1.000,00€) για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων του Δήμου Φλώρινας και του Τμήματος Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας, για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη στις 14 & 16 Ιουνίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων
238Κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Φλώρινας εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας. Έκδοσης απόφασης επιβεβλημένης ή μη κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων, μετά από έγκριση μετακίνησης ως επείγουσα περίπτωση
239Κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Φλώρινας εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας. Έκδοσης απόφασης επιβεβλημένης ή μη κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων, μετά από έγκριση μετακίνησης ως επείγον περίπτωση
240Έγκριση 3ου Πρακτικού Επιτροπής Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του Έργου: Διαγραμμίσεις Οδών Δήμου Φλώρινας και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου
241Χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στην οδό Αβέρωφ 78Α στη πόλη της Φλώρινας (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 10/2024 απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας)
242

Μόνιμα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Φλώρινας σε οδούς περιμετρικά των Σχολικών Μονάδων της Φλώρινας (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 11/2024 απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας)

243Γνωμοδότηση σχετικά με την δημοπράτηση ή μη ακινήτου, ήτοι κοινόχρηστος χώρος εντός της λαϊκής αγοράς (στέγαστρο) έναντι του Σούπερ Μάρκετ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.= 39,45 τ.μ. (σχετ. η με αριθμ. 12/2024 απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας)
244Αποδοχή δωρεάς εξοπλισμού στο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Δήμου Φλώρινας
245Σύσταση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 1427/12-03-2024 Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου Ν.Π.Δ.Δ. ¨Πιλοτικό πρόγραμμα για προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών στεγάστρων σε μικρούς ανοιχτούς αθλητικούς χώρους των Δήμων για την αντιμετώπιση επιπτώσεων ακραίων καιρικών συνθηκών που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή¨
Πρακτικό Νο27 - Τακτική Συνεδρίαση - 04 Ιουνίου 2024
ΑΡΙΘΜΟΣΘΕΜΑΛΗΨΗ
246Κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Φλώρινας εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας. Έκδοσης απόφασης επιβεβλημένης ή μη κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων, μετά από έγκριση μετακίνησης ως επείγον περίπτωση
247Λήψη απόφασης για έγκριση κατ’ εξαίρεση άδειας οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Φλώρινας από υπάλληλο που δεν κατέχει οργανική θέση οδηγού
248Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού πεντακοσίων Ευρώ (500,00€) για την επιχορήγηση του Πολιτιστικού, Μορφωτικού Συλλόγου Αρμενοχωριτών, προκειμένου να διοργανώσει εορταστικές εκδηλώσεις για την ανακομιδή των λειψάνων του Οσίου Ναούμ, στις 15 Ιουνίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων
249Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού πεντακοσίων Ευρώ (500,00€) για την επιχορήγηση του Αθλητικού, Μορφωτικού Συλλόγου «ΑΚΡΙΤΑΣ» Αχλάδας, προκειμένου να διοργανώσει πολιτιστικές εκδηλώσεις, στις 12 & 13 Ιουνίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων
250Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των πεντακοσίων Ευρώ (500,00€) για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Φλώρινας και της Εταιρείας Μελετών Ανθρωπιστικών Επιστημών Φλώρινας (Ε.Μ.Α.Ε.Φ.), στις 26 Ιουνίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων
251Λήψη απόφασης για τη μετακίνηση και τη δέσμευση πιστώσεων, της Αντιδημάρχου Φλώρινας Σοφίας Φουδούλη, εκτός έδρας
252Δωρεάν παραχώρηση χρήσης της αίθουσας (δίπλα από το γραφείο του Προέδρου) του Κοινοτικού καταστήματος της Κοινότητας Υδρούσας
253

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δύο(2) αιθουσών του Κοινοτικού
καταστήματος της Κοινότητας Σκοπιάς 

254Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2023 της λυθείσας
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας
255Κατανομή Β’ δόσης 2024 ποσού 158.280,00€ (καθαρό 158.042,58€) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας
Πρακτικό Νο28 - Τακτική Συνεδρίαση - 11 Ιουνίου 2024
ΑΡΙΘΜΟΣΘΕΜΑΛΗΨΗ
256Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού πεντακοσίων Ευρώ (500,00€) για την επιχορήγηση της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας, προκειμένου να διοργανώσει εκδηλώσεις, στις 13 Ιουνίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων
257Αποδοχή παραδοτέων του ενταγμένου έργου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Δυτικής Μακεδονίας 2012 – 2016 με τίτλο: ¨Μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης οδοφωτισμού του Δήμου Φλώρινας¨
258Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των πεντακοσίων Ευρώ (500,00€) για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης του Δήμου Φλώρινας και του Πολιτιστικού Συλλόγου Τροπαιούχου «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», στις 13 Ιουλίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων
259Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης μέχρι του ποσού των πεντακοσίων Ευρώ (500,00€) για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης του Δήμου Φλώρινας και του Αθλητικού, Μορφωτικού, Πολιτιστικού Συλλόγου Τριποτάμου «Ο ΑΡΗΣ», στις 29 Ιουνίου 2024 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή εξαιτίας απρόβλεπτων παραγόντων
260Επιστροφή ποσού από ΤΑΠ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος
261Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο: ¨Διαμόρφωση χώρων υγιεινής στο ισόγειο του Διοικητηρίου (ΚΕΠ Δήμου Φλώρινας)¨
262Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας ¨Αποκατάσταση βλαβών 6ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Φλώρινας, λόγω σεισμού
263

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας ¨Επισκευές οδοστρωσίας δημοτικών οδών και δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Φλώρινας¨

264Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου ¨Ενεργειακή αναβάθμιση 8ου νηπιαγωγείου Φλώρινας¨
265Επανεξέταση έγκρισης εξώδικου συμβιβασμού σχετικά με την
αποζημίωση του κου Μ.Α του Β.
266Κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Φλώρινας εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας. Έκδοσης απόφασης επιβεβλημένης ή μη κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων, μετά από έγκριση μετακίνησης ως επείγον περίπτωση
267Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Φλώρινας και να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας στις 13-6-2024 , ημέρα Πέμπτη και σε κάθε μετ΄ αναβολή , διακοπή ή ματαίωση, για την υπόθεση του Ε.Ι του Ε. κατά του Δήμου Φλώρινας για την εκδίκαση της αίτησης αναστολής του με αριθμ. πρωτ: 9617/6-3-2024 πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής
268Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για ανάγκες πυρασφάλειας για την αντιπυρική περίοδο έτους 2024
269Προγραμματισμός προσλήψεων πτυχιούχων φυσικής αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το πρόγραμμα ¨Άθληση για Όλους» 2024 – 2025¨
270Σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού Δήμου Φλώρινας έτους 2024
Πρακτικό Νο29 - Κατεπείγουσα Συνεδρίαση - 13 Ιουνίου 2024
ΑΡΙΘΜΟΣΘΕΜΑΛΗΨΗ
271Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Φλώρινας και να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης στις 14 Ιουνίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ. και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, διακοπή ή ματαίωση, για την αγωγή του κ. Μ.Ι. του Α. με αριθμό κατάθεσης 14/2018 κατά του Δήμου Φλώρινας