Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών

Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών

11082016 2

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000