Μούλελης Ηλίας του Βασιλείου

  Ηλίας Μούλελης του Βασιλείου
  Αντιδήμαρχος με τις παρακάτω καθ' ύλην αρμοδιότητες ως εξής (Αποφ. Δημάρχου 1101/2019):
  1. Τη λειτουργία και το συντονισμό όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας - Πολιτισμού και Τουρισμού και της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος.
  2. Την τέλεση πολιτικών γάμων του Δήμου Φλώρινας.
  3. Την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
  4. Την υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κ. Βασιλείου Κωνσταντίνο του Θεοδώρου

11082016 2

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000