Δημοπρασίες-Διακηρύξεις-Προμήθειες-Συμβάσεις

17.02.2023 - Περίληψη ανακοίνωσης για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ενός (1) ατόμου, για την κάλυψη των αναγκών του Δ.Α.Κ. του Ν.Π.Δ.Δ.
16.03.2023 - Περίληψη ανακοίνωσης πρόσληψης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, τριών (3) ατόμων, για την κάλυψη των αναγκών του ΝΠΔΔ
27.03.2023 - Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Γυμνασίου Βεύης"
28.03.2023 - Περίληψη διακήρυξης ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την "Υλοποίηση των δράσεων 1 & 2 του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» Δήμου Φλώρινας"
27.01.2023 - Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Λυκείου Φλώρινας»
23.01.2023 - Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων "Προμήθεια τροφίμων του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας"
17.01.2023 - Γνωστοποίηση για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη
03.01.2023 - Περίληψη διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων "Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας Δήμου Φλώρινας"
03.01.2023 - Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού έργου «Συντηρήσεις οδών, γεφυρών, πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Φλώρινας»
05.12.2022 - Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου Γυμνασίου Φλώρινας»

11082016 2

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000