Δημοπρασίες-Διακηρύξεις-Προμήθειες-Συμβάσεις

11.12.2019 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» προϋπολογισμού 224.440,00 ευρώ, με Φ.Π.Α ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΟΧ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2/ 2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
21.11.2019 - Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» προϋπολογισμού 67.465,34 ευρώ, με Φ.Π.Α.
19.11.2019 - Προκήρυξη συνοπτκού διαγωνισμού Οργάνωση και υλοποίηση τοπικών εκδηλώσεων»στο πλαίσιο του έργου: "CultureLands " –πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA "GREECE – ALBANIA" 2014 – 2020 προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ, με Φ.Π.Α.
18.10.2019 - Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών δράσεων δημοσιότητας προβολής του έργου με ακρωνύμιο "CultureLands" (κωδ. Έργου 2018ΕΠ50560036) –πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA "GREECE – ALBANIA" 2014 – 2020 προϋπολ
11.10.2019 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»
08.10.2019 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΓΕΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2019-2020»
08.10.2019 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΓΕΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2019-2020»
08.10.2019 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΓΕΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Κ.ΚΛΕΙΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2019-2020»
08.10.2019 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΓΕΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2019-2020»

11082016 2

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000