Προσκλήσεις Δ.Σ. Φλώρινας

04.09.2019 - Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση στις 08 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30΄ π.μ.

logo-dimos100x100ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αρ. Πρόσκ.: - 38 -
  Φλώρινα, 04-09-2019
Αρ. Πρωτ.: -19331/235-

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με την με αρ. 87/59646/20-8-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης, Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α., Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α. Α΄ Βαθμού, τα άρθρα 9, 54 και 282 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 71 του Ν. 4555/19-07-2018 (ΦΕΚ 133 τ.Α΄) το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 64 του Ν. 3852/2010, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011) στις 08 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30΄ π.μ. σε ειδική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΧΑΤΖΙΟΣ

 

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

 

16.08.2019 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 20 Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση

ethnosimo1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αρ. Πρόσκ.: -36-

Φλώρινα, 16/08/2019
Αρ. Πρωτ.: -18114/230-
   
   

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 20 Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ

 
 Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

15.07.2019 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 19 Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση

ethnosimo1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αρ. Πρόσκ.: -29-
Αρ. Πρωτ.: -15462/199-
Φλώρινα, 15/07/2019
   
   

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 19 Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1) Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ,
κ. Κωνσταντίνο Σέλτσα
2) Βουλευτή ΝΔ, κ. Ιωάννη Αντωνιάδη
3) Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Θ. Καρυπίδη
4) Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας, κ. Στέφανο Μπίρο
5) Προϊστάμενο Διοικητικού-Οικονομικού Τμήματος
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
6) Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας, κ. Νικόλαο Μουρατίδη
7) Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Φλώρινας (άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)
8) Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων (άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)
9) Προϊσταμένους και αναπληρωτές Προϊσταμένους Δήμου Φλώρινας
10) Εισηγητή θέματος ημερήσιας διάταξης
11) Τοπικό τύπο Δήμου Φλώρινας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ

 
 Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

05.07.2019 - Πρόσκληση σύγκλησης του δημοτικού συμβουλίου Φλώρινας στις 09 Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση

ethnosimo1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αρ. Πρόσκ.: -28-
Αρ. Πρωτ.: -14416/192-
Φλώρινα, 05/07/2019
   
   

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη

Δήμαρχο Φλώρινας

2. Όλγα Μούσιου Μυλωνά

Αντιδήμαρχο Φλώρινας

3. Σωτήριο Τσορμπάρη

Αντιδήμαρχο Φλώρινας

4. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη

Αντιδήμαρχο Φλώρινας

5. Θεόδωρο Δημόπουλο

Αντιδήμαρχο Φλώρινας

6. Νικόλαο Δούμτση

Αντιδήμαρχο Φλώρινας

7. Γεώργιο Απιδόπουλο

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

8. Χρήστο Μπαρδάκα

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

9. Μιχαήλ Καρακόλη

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

10. Νικόλαο Ευαγγέλου

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

11. Αντώνιο Σίπκα

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

12. Νικόλαο Αλεξιάδη

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

13. Δημήτριο Λουκά

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

14. Αριστείδη Αριστείδου

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

15. Σπυρίδωνα Κρομμύδα

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

16. Αντώνιο Ζαέκη

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

17. Παναγιώτα Γαϊγάνη – Τίτα

Δημοτική Σύμβουλο Φλώρινας

18. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

19. Θεόδωρο Ουλιάρη

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

20. Ελεούσα Λεζπουρίδου-Τριανταφυλλίδου

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

21. Ευστάθιο Κωνσταντινίδη

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

22. Κωνσταντίνο Ρόζα

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

23. Αλέξανδρο Ακριτίδη

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

24. Νικόλαο Καρυπίδη

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

25. Σταύρο Παπασωτηρίου

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

26. Θεόφιλο Σεχίδη

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

27. Χρήστο Κασκαμανίδη

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

28. Μιχαήλ Τσιώκα

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

29. Στέφανο Μαυρουδή

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

30. Παναγιώτα Φιλιππίδου - Παλτατζή

Δημοτική Σύμβουλο Φλώρινας

31. Ευάγγελο Γκέκτση

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

32. Αικατερίνη Σταύρου – Λιθοξοΐδου

Δημοτική Σύμβουλο Φλώρινας

33. Θεόδωρο Τορλαχίδη

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας 

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 09 Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.

«Πρόσληψη προσωπικού για ανάγκες πυρασφάλειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41, παρ.2 του Ν.4325/2015 (αντικατέστησε το άρθρο 206, παρ.1 του Ν.3584/2007) με διάρκεια σύμβασης έως τρείς (3) μήνες»
Εισηγητής κος Σωτήριος Τσορμπάρης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

2.

«Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.»
Εισηγητής κος Σωτήριος Τσορμπάρης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας

3.

«Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης για διάρκεια πέντε (5) ετών της αίθουσας του κτιρίου του πρώην ΚΕΦΟ Κάτω Κλεινών στον ΑΠΣ Φλώρινας SHOGUN»
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

4.

«Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ¨Συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Φλώρινας (2017)¨»
Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημήτριου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας

5.

«2η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ¨Συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Φλώρινας (2017)¨ προϋπολογισμού μελέτης 320.000,00 €»
Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημήτριου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας

6.

«Επιχορήγηση του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου Μελίτης «ΜΕΛΙΤΕΥΣ» για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, στις 12, 13 & 14 Ιουλίου 2019».
Εισηγήτρια κα Όλγα Μούσιου Μυλωνά, Αντιδήμαρχος Φλώρινας

7.

«Επιχορήγηση του Σωματείου Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών «ΛΥΓΚΗΣΤΕΣ», για την πραγματοποίηση έκθεσης, από τις 25 Ιουνίου έως τις 10 Ιουλίου 2019».
Εισηγήτρια κα Όλγα Μούσιου Μυλωνά, Αντιδήμαρχος Φλώρινας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1) Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ,
κ. Κωνσταντίνο Σέλτσα
2) Βουλευτή ΝΔ, κ. Ιωάννη Αντωνιάδη
3) Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Θ. Καρυπίδη
4) Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας, κ. Στέφανο Μπίρο
5) Προϊστάμενο Διοικητικού-Οικονομικού Τμήματος
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
6) Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας, κ. Νικόλαο Μουρατίδη
7) Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Φλώρινας (άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)
8) Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων (άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)
9) Προϊσταμένους και αναπληρωτές Προϊσταμένους Δήμου Φλώρινας
10) Εισηγητή θέματος ημερήσιας διάταξης
11) Τοπικό τύπο Δήμου Φλώρινας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ

 
 

27.07.2019 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 29 Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση

ethnosimo1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αρ. Πρόσκ.: -31-

Φλώρινα, 25/07/2019
Αρ. Πρωτ.: -16606/203-
   
   

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 29 Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ

 
 Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

24.06.2019 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24 Ιουνίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00΄ μ. σε κατεπείγουσα συνεδρίαση

ethnosimo1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αρ. Πρόσκ.: -27-
Αρ. Πρωτ.: -13296/186-
Φλώρινα, 24/06/2019
   
   

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1. Γεώργιο Απιδόπουλο

Ασκών καθήκοντα Δημάρχου Φλώρινας

2. Όλγα Μούσιου Μυλωνά

Αντιδήμαρχο Φλώρινας

3. Σωτήριο Τσορμπάρη

Αντιδήμαρχο Φλώρινας

4. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη

Αντιδήμαρχο Φλώρινας

5. Θεόδωρο Δημόπουλο

Αντιδήμαρχο Φλώρινας

6. Νικόλαο Δούμτση

Αντιδήμαρχο Φλώρινας

7. Γεώργιο Απιδόπουλο

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

8. Χρήστο Μπαρδάκα

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

9. Μιχαήλ Καρακόλη

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

10. Νικόλαο Ευαγγέλου

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

11. Αντώνιο Σίπκα

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

12. Νικόλαο Αλεξιάδη

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

13. Δημήτριο Λουκά

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

14. Αριστείδη Αριστείδου

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

15. Σπυρίδωνα Κρομμύδα

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

16. Αντώνιο Ζαέκη

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

17. Παναγιώτα Γαϊγάνη – Τίτα

Δημοτική Σύμβουλο Φλώρινας

18. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

19. Θεόδωρο Ουλιάρη

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

20. Ελεούσα Λεζπουρίδου-Τριανταφυλλίδου

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

21. Ευστάθιο Κωνσταντινίδη

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

22. Κωνσταντίνο Ρόζα

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

23. Αλέξανδρο Ακριτίδη

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

24. Νικόλαο Καρυπίδη

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

25. Σταύρο Παπασωτηρίου

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

26. Θεόφιλο Σεχίδη

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

27. Χρήστο Κασκαμανίδη

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

28. Μιχαήλ Τσιώκα

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

29. Στέφανο Μαυρουδή

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

30. Παναγιώτα Φιλιππίδου - Παλτατζή

Δημοτική Σύμβουλο Φλώρινας

31. Ευάγγελο Γκέκτση

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

32. Αικατερίνη Σταύρου – Λιθοξοΐδου

Δημοτική Σύμβουλο Φλώρινας

33. Θεόδωρο Τορλαχίδη

Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας 

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011) στις 24 Ιουνίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00΄ μ. σε κατεπείγουσα συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

1.

«Σχετικά με την έγκριση του πρακτικού κοινής σύσκεψης υποψηφίων για τις Βουλευτικές εκλογές της 07/07/2019».

Εισηγητής ο κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

 

 

Ο λόγος του κατεπείγοντα χαρακτήρα της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας συνίσταται στο ότι η Κοινή Σύσκεψη των υποψηφίων για τις Βουλευτικές εκλογές της 07/07/2019 έλαβε χώρα στις 21 Ιουνίου 2019, το δε Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να συγκληθεί αμέσως μετά, με μοναδικό θέμα το προαναφερόμενο, λόγω του επείγοντος του χαρακτήρα του (σχετ. το υπ΄αρίθμ. 56/11-6-2019 (ΦΕΚ 97/Α'/11-6-2019) Προεδρικό Διάταγμα για διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής βουλευτών και σύγκληση νέας Βουλής, τις διατάξεις του άρθρου 44 του π.δ. 26/2012 – Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών – (ΦΕΚ 57 Α΄) και την υπ΄αρίθμ. 14473 (ΦΕΚ 1295/12.04.2012 τεύχος Β') Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1) Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ,
κ. Κωνσταντίνο Σέλτσα
2) Βουλευτή ΝΔ, κ. Ιωάννη Αντωνιάδη
3) Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Θ. Καρυπίδη
4) Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας, κ. Στέφανο Μπίρο
5) Προϊστάμενο Διοικητικού-Οικονομικού Τμήματος
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
6) Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας, κ. Νικόλαο Μουρατίδη
7) Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Φλώρινας (άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)
8) Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων (άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)
9) Προϊσταμένους και αναπληρωτές Προϊσταμένους Δήμου Φλώρινας
10) Εισηγητή θέματος ημερήσιας διάταξης
11) Τοπικό τύπο Δήμου Φλώρινας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ

 
 

11082016 2

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000