Δημοπρασίες-Διακηρύξεις-Προμήθειες-Συμβάσεις

27.01.2023 - Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Λυκείου Φλώρινας»
23.01.2023 - Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων "Προμήθεια τροφίμων του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας"
17.01.2023 - Γνωστοποίηση για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη
03.01.2023 - Περίληψη διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων "Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας Δήμου Φλώρινας"
03.01.2023 - Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού έργου «Συντηρήσεις οδών, γεφυρών, πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Φλώρινας»
05.12.2022 - Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου Γυμνασίου Φλώρινας»
30.11.2022 - Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων "Ανάπλαση τμήματος ποταμού Σακουλέβα από τη γέφυρα των Δικαστηρίων έως την οδό Βουκεφάλα, συνολικού Προϋπολογισμού 2.015.827,48 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)"
11.11.2022 - Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού "Ανάδειξη του Πολιτιστικού Δρώμενου των Φωτιών Φλώρινας 2022" συνολικού Προϋπολογισμού 180.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)
09.11.2022 - Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση (σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν.4412/2016) για την ανάδειξη αναδόχων σε άγονα τμήματα/θέσεις παροχής υπηρεσιών του διαγωνισμού "Εργασίες αποχιονισμού - αντιμετώπισης παγετού Δήμου Φλώριν
26.10.2022 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Φλώρινας
26.10.2022 - Προκήρυξη δημόσιου επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου του 3ου Γυμνασίου Φλώρινας
16.05.2022 - Περίληψη διακήρυξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER»
23.05.2022 - Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων "Προμήθεια δύο (2) οχημάτων πολλαπλών χρήσεων με εκχιονιστικό εξοπλισμό για τον Δήμο Φλώρινας", εκτιμώμενης δαπάνης 469.340,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
21.09.2022 - Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου: α) του 3ου Γυμνασίου Φλώρινας (Λεωφ. Αυγ. Καντιώτη 84)
01.06.2022 - Περίληψη διακήρυξης για την μίσθωση ακινήτου για τη μετεγκατάσταση του Συμβουλευτικού Κέντρου (ΣΚ) Δήμου Φλώρινας
21.09.2022 - Περίληψη διακήρυξης «Αποκαταστάσεις-συντηρήσεις αθλητικών χώρων, αθλητικού εξοπλισμού, επισκευή σχολικών μονάδων και κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες»
25.08.2022 - Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου: α) του 6ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας (Αριστοτέλους 1)
25.07.2022 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
29.07.2022 - Περίληψη διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων «Εργασίες αποχιονισμού - αντιμετώπισης παγετού Δήμου Φλώρινας 2022-2023»
25.08.2022 - Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου: α) του 3ου ΓΕΛ Φλώρινας (3ο χιλιόμετρο Φλώρινας -Νικης)

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000