Δημοπρασίες-Διακηρύξεις-Προμήθειες-Συμβάσεις

11.12.2019 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» προϋπολογισμού 224.440,00 ευρώ, με Φ.Π.Α ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΟΧ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2/ 2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
21.11.2019 - Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» προϋπολογισμού 67.465,34 ευρώ, με Φ.Π.Α.
19.11.2019 - Προκήρυξη συνοπτκού διαγωνισμού Οργάνωση και υλοποίηση τοπικών εκδηλώσεων»στο πλαίσιο του έργου: "CultureLands " –πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA "GREECE – ALBANIA" 2014 – 2020 προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ, με Φ.Π.Α.
18.10.2019 - Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών δράσεων δημοσιότητας προβολής του έργου με ακρωνύμιο "CultureLands" (κωδ. Έργου 2018ΕΠ50560036) –πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA "GREECE – ALBANIA" 2014 – 2020 προϋπολ
11.10.2019 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»
08.10.2019 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΓΕΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2019-2020»
08.10.2019 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΓΕΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2019-2020»
08.10.2019 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΓΕΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2019-2020»
08.10.2019 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΓΕΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Κ.ΚΛΕΙΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2019-2020»
25.09.2019 - Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων (Διεθνής) "Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας και των Νομικών του Προσώπων"
19.09.2019 - Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια ειδών διατροφής για το Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας, έτους 2019»
18.09.2019 - Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019-2020»
05.09.2019 - Προκήρυξη διαγωνισμού του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»
03.09.2019 - Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού υπηρεσίας "Σύνταξη "Διαχειριστικής μελέτης δημοτικού δάσους Άνω Κλεινών"
02.09.2019 - Σύνταξη "Διαχειριστικής μελέτης δημοτικού δάσους Σιταριάς
28.08.2019 - Προκύρηξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης
Προμήθεια ειδών αρτοποιείου ΝΠΔΔ ΚΠΑΠΑ Δήμου Φλώρινας» Έτους 2019
Προμήθεια τροφίμων για το Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας, έτους 2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ» προϋπολογισμού 222.700,90 ευρώ, με Φ.Π.Α

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000