Προσκλήσεις Δ.Σ. Φλώρινας

18.10.2019 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 22 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄, σε τακτική συνεδρίαση
10.10.2019 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 14 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00΄, σε τακτική συνεδρίαση
26.09.2019 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00΄
04.09.2019 - Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση στις 08 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30΄ π.μ.
16.08.2019 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 20 Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση
15.07.2019 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 19 Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση
05.07.2019 - Πρόσκληση σύγκλησης του δημοτικού συμβουλίου Φλώρινας στις 09 Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση
27.07.2019 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 29 Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση
24.06.2019 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24 Ιουνίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00΄ μ. σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
14.06.2019 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 18 Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση
04.06.2019 - Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 07 Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00΄ μ.μ.
06.05.2019 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 07 Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση
25.04.2019 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 25 Απριλίου 2019, ημέρα Μεγάλη Πέμπτη και ώρα 12:00΄ μ.
22.04.2019 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 22 Απριλίου 2019, ημέρα Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 16:00΄ μ.μ., σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 21 Απριλίου 2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30 π.μ. σε ειδική συνεδρίαση
15.04.2019 - Πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 16 Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση
29.03.2019 - Πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 02 Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση
27.03.2019 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 27 Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄ μ.μ., σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
22.03.2019 - Πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 26 Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00΄ μ.μ.
08.03.2019 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 12 Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000