Προσκλήσεις Δ.Σ. Φλώρινας

16.04.2020 - Πρόσκληση σε τακτική "δια περιφοράς" συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21 Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και κατά τις ώρες 12:00΄ - 14:00΄
30.04.2020 - Πρόσκληση σύγκλησης σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 30 Απριλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και κατά τις ώρες 12:30΄ - 14:30΄
11.05.2020 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 11 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και κατά τις ώρες 12:00΄ - 14:00΄ σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
23.05.2020 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 26 Μαΐου 2020, ημέρα Τρίτη και κατά τις ώρες 12:00΄ - 14:00΄
29.05.2020 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 29 Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και κατά τις ώρες 13:15΄ - 14:15΄ σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
12.06.2020 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 16 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄ σε τακτική δια ζώσης συνεδρίασης -κεκλεισμένων των θυρών
26.06.2020 - Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση δια ζώσης συνεδρίασης - κεκλεισμένων των θυρών - στις 30 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄
26.06.2020 - Πρόσκληση σύγκλησης στις 30 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄, σε τακτική δια ζώσης συνεδρίασης -κεκλεισμένων των θυρών
14.07.2020 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικικού Συμβουλίου Φλώρινας σε κατεπείγουσα συνεδρίαση "δια περιφοράς" στις 14 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και κατά τις ώρες 14:00΄ - 15:00΄
17.07.2020 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε τακτική δια ζώσης συνεδρίασης -κεκλεισμένων των θυρών - στις 21 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30΄
07.08.2020 - Πρόσκληση σύγκλησης σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 07 Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και κατά τις ώρες 13:00΄ - 14:00΄
22.08.2020 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση -κεκλεισμένων των θυρών - στις 25 Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30΄
25.09.2020 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση -κεκλεισμένων των θυρών - στις 29 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00
15.10.2020 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, που θα διεξαχθεί "δια περιφοράς" σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στις 15 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και κατά τις ώρες 15:00΄ - 18:00΄
19.10.2020 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση -κεκλεισμένων των θυρών - στις 23 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00΄
24.11.2020 - Πρόσκληση σύγκλησης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Φλώρινας στις 27 Νοεμβρίου 2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ. µε τηλεδιάσκεψη
12.12.2020 - Πρόσκληση σύγκλησης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 15 Δεκεμβρίου 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄ µε τηλεδιάσκεψη
16.12.2020 - Πρόσκληση σύγκλησης σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 16 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και κατά τις ώρες 11:30΄ - 13:30΄
23.12.2020 - Πρόσκληση σύγκλησης στην 24η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 29 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ μ. µε τηλεδιάσκεψη
23.12.2020 - Πρόσκληση σύγκλησης στην 25η συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 29 Δεκεμβρίου 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄ µε τηλεδιάσκεψη

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000