Προσκλήσεις Δ.Σ. Φλώρινας

19.10.2018 - Πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 23 Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης
12.10.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 16 Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση
05.10.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας , στις 09 Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση
03.10.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε έκτακτη συνεδρίαση στις 03 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 14:00΄
02.10.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε έκτακτη συνεδρίαση στις 02 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη, και ώρα 15:00΄
04.10.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 05 Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00΄ μ.μ.
01.10.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στη 01 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 20:00
24.09.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 28 Σεπτεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00΄ μ.μ.
14.09.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 18 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ.
24.08.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 28 Αυγούστου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ.
22.08.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στις 22 Αυγούστου 2018, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 14:00
17.08.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 21 Αυγούστου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ.
26.07.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 30 Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00΄ μ.μ.
10.07.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 10 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00΄ μ.μ.
06.07.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 10 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ.
03.07.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 06 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00΄ μ.μ.
28.06.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 28 Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 20:00΄ μ.μ., σε έκτακτη συνεδρίαση
15.06.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 19 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ.
01.06.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 05 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄μ.μ.
18.05.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000