Προσκλήσεις Δ.Σ. Φλώρινας

22.01.2021 - Πρόσκληση σύγκλησης στην 1η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 26 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30΄ μ.μ. µε τηλεδιάσκεψη
22.01.2021 - Πρόσκληση σύγκλησης στην 2η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 26 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30΄ μ.μ. µε τηλεδιάσκεψη
12.02.2021 - Πρόσκληση σύγκλησης στην 3η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 16 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ. µε τηλεδιάσκεψη
09.03.2021 - Πρόσκληση σύγκλησης στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 12 Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00΄ μ.μ. µε τηλεδιάσκεψη
10.03.2021 - Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 12 Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00΄ μ.μ. µε τηλεδιάσκεψη
08.04.2021 - Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 16 Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00΄ μ.μ.µε τηλεδιάσκεψη
25.06.2021 - Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 29 Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ. µε τηλεδιάσκεψη
16.07.2021 - Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 21 Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00΄ μ.μ. µε τηλεδιάσκεψη
13.08.2021 - Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 17 Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ. µε τηλεδιάσκεψη
03.09.2021 - Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 09 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00΄ μ.μ. «δια ζώσης» -κεκλεισμένων των θυρών
03.09.2021 - Πρόσκληση σύγκλησης στην ειδική συνεδρίαση του ΔημοτικούΣυμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 09Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτηκαι ώρα 17:30΄ μ.μ.«δια ζώσης»-κεκλεισμένων των θυρών
22.10.2021 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 25 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00΄ μ.μ.
03.11.2021 - Πρόσκληση σύγκλησης σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 05 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00΄ μ.μ.
25.11.2021 - Πρόσκληση σύγκλησης στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, που θα διεξαχθεί "δια περιφοράς" με τη χρήση τηλεφώνου και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου επικοινωνίας στις 24 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη
26.11.2021 - Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ.
06.12.2021 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 10 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00΄ μ.μ.
17.12.2021 - Πρόσκληση σύγκλησης στην μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 21 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ.
24.12.2021 - Πρόσκληση σύγκλησης στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 28 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ.
05.01.2022 - Πρόσκληση σύγκλησης στην «δια ζώσης» ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 09 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00΄ π.μ.
24.01.2022 - Πρόσκληση σύγκλησης στην μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 25 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ.

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000