Προσκλήσεις Δ.Σ. Φλώρινας

24.03.2022 - Πρόσκληση σύγκλησης στην μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 30 Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00΄ μ.μ.
01.04.2022 - Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 04 Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00΄ μ.μ.
22.04.2022 - Πρόσκληση σύγκλησης στην μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 27 Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00΄ μ.μ.
30.05.2022 - Πρόσκληση σύγκλησης στην μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 31Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00΄ μ.μ.
10.06.2022 - Πρόσκληση σύγκλησης στην μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 15Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00΄ μ.μ.
01.07.2022 - Πρόσκληση σύγκληση στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 06 Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00΄ μ.μ.,
16.08.2022 - Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 17 Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30΄ μ.μ.
16.08.2022 - Πρόσκληση σύγκλησης στην Ειδική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 17 Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00΄ μ.μ.
19.08.2022 - Πρόσκληση σύγκλησης στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα διεξαχθεί «δια περιφοράς» στις 19 Αυγούστου 2022, ημέρα Παρασκευή και κατά τις ώρες 11:00΄ - 12:00΄
06.10.2022 - Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 10 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00΄
17.11.2022 - Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 21 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00΄ μ.μ.
12.12.2022 - Πρόσκληση σύγκλησης στην Τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση του ΔημοτικούΣυμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 15 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00΄
12.12.2022 - Πρόσκλησης σύγκλησης στην Ειδική«δια ζώσης»συνεδρίαση του ΔημοτικούΣυμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 15Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00΄ μ.μ
28.01.2023 - Πρόσκληση σύγκλησης στην Τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 30 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00΄ μ.μ
09.02.2023 - Πρόσκληση σύγκλησης στην Ειδική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 13 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄ μ.μ.
09.02.2023 - Πρόσκληση σύγκλησης στην Τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 13 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30΄ μ.μ.
30.03.2020 - Πρόσκληση σύγκλησης σε ημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 30 Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00΄
16.03.2023 - Πρόσκληση σύγκλησης στην Τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση του ΔημοτικούΣυμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 20 Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00΄ μ.μ.
09.03.2020 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 13 Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00΄, σε τακτική συνεδρίαση
21.02.2020 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 27 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00΄, σε τακτική συνεδρίαση

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000