Προσκλήσεις Δ.Σ. Φλώρινας

22.04.2019 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 22 Απριλίου 2019, ημέρα Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 16:00΄ μ.μ., σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 21 Απριλίου 2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30 π.μ. σε ειδική συνεδρίαση
15.04.2019 - Πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 16 Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση
29.03.2019 - Πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 02 Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση
27.03.2019 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 27 Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄ μ.μ., σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
22.03.2019 - Πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση στις 26 Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00΄ μ.μ.
08.03.2019 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 12 Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση
22.02.2019 - Πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 26 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση
11.02.2019 - Πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 12 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση
04.02.2019 - Πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 05 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση
25.01.2019 - Πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 29 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση
18.01.2019 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 23 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση
14.12.2018 - Πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 18 Δεκεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00΄ μ.μ., σε ειδική συνεδρίαση
14.12.2018 - Πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 18 Δεκεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση
07.12.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 11 Δεκεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση
07.12.2018 - Πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 11 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., σε ειδική συνεδρίαση
30.11.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 04 Δεκεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση
16.11.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 20 Νοεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση
09.11.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Φλώρινας στις 13 Νοεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση
29.10.2018 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 30 Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000