Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

08.10.2018 - Π.Ε.Ε. - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΥ 7891
08.10.2018 - 2η Π.Ε.Ε. - Προμήθεια αφρώδους λάστιχου στεγανοποίησης πρέσας απορριμμάτων
08.10.2018 - Π.Ε.Ε. - Υλικά – Απορρυπαντικά απολυμαντικά
08.10.2018 - Π.Ε.Ε. - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟ AΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΥ 7892
05.10.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών για το όχημα ΚΗΙ 9268
04.10.2018 - Π.Ε.Ε. - Παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών
04.10.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια ελαιολεκάνης (Κάρτερ) για το ΜΕ 102997
04.10.20108 - Π.Ε.Ε. - Παροχή υπηρεσιών για επισκευή φρένων στο όχημα ΚΗΙ 9263
04.10.2018 - Π.Ε.Ε. - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
28.09.2018 - Π.Ε.Ε. - Παροχή υπηρεσιών σχετικά με την μεταφορά της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης από την Τ.Κ. Περάσματος στη Φλώρινα
28.09.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια Χριστουγεννιάτικου Ηλεκτρολογικού Υλικού για την επισκευή του χριστουγεννιάτικου στολισμού της Δ.Ε. Φλώρινας του Δήμου Φλώρινας
27.09.2018 - Π.Ε.Ε. - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΕΠΙΔΩΝ-ΛΑΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΜΕ 77713
27.09.2018 - Π.Ε.Ε. - Παροχή υπηρεσιών στo όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 7889 επισκευή των καθισμάτων οδηγού και συνοδηγού της υφασμάτινης επένδυσης
27.09.2018 - Π.Ε.Ε - Παροχή υπηρεσιών στo όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 89777 επισκευή και αντικατάσταση στους Σταυρούς του ημιαξονίου έλεγχος και επισκευή καμπάνας του σκαπτικού
27.09.2018 - Π.Ε.Ε. - Εργασίες για την επισκευή του φορτηγού αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 4557
27.09.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια ανταλλακτικών για τη λειτουργία ανύψωσης –βύθισης των κάδων απορριμμάτων
27.09.2018 - Π.Ε.Ε - Παροχή υπηρεσιών στα όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 7887, ΚΗΥ 7892, ΚΗΙ 9251, ΚΗΙ 4492, ΚΗΙ 9271, ΚΗΥ 7864, ΚΗΥ 7891, ΚΖΤ 2528, ΚΗΙ 9261, ΚΗΙ 9263, ΚΗΙ9264, ΚΗΙ 9275, ΜΕ 110338, ΚΗΙ 9268, ΚΗΥ4589,
20.09.2018 - Π.Ε.Ε. - Για την προμήθεια φύλλων σούστας του φορτηγού αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 9263
20.09.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια αφρώδους λάστιχο στεγανοποίησης πρέσας συμπίεσης απορριμμάτων
20.09.2018 - Π.Ε.Ε - Για την προμήθεια δίσκου πλατό και ρουλεμάν του φορτηγού αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 4557

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000