Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

31.07.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων και τοποθέτησή τους καθώς και επισκευή βλαβών του καταστροφέα χόρτου που αναρτάται στο μηχάνημα έργου, αριθμού κυκλοφορίας ΜΕ 89781
30.07.2018 - Π.Ε.Ε. - Επισκευή ελαστικών για τoμηχάνημα έργου με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 89777
23.07.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια κλιματιστικών
19.07.2018 - Π.Ε.Ε. - Συλλογή προσφορών, ενός μηχανικού μέλος του ΤΕΕ να αναρτήσει στο σύστημα αυθαιρέτων του ΤΕΕ τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξη δεκατεσσάρων κτιρίων του ΝΠΔΔ Δήμου Φλώρινας βάση του Νόμου 4178/2013 ανάγκες
06.07.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Π.Σ. και των γραφείων του ΝΠΔΔ
06.07.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες των Π.Σ. και των ΚΔΑΠ του ΝΠΔΔ
06.07.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια για σακούλες ηλεκτρικής σκούπας για τις ανάγκες των Π.Σ. και του ΚΑΠΗ του ΝΠΔΔ
25.06.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια υλικών επισκευής και συντήρησης οδών Δ.Ε. Κ. Κλεινών
25.06.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια υλικών επισκευής και συντήρησης οδών Δ.Ε. Περάσματος
25.06.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια υλικών επισκευής και συντήρησης οδών Δ.Ε. Μελίτης
20.06.2018 - Π.Ε.Ε. - Εργασίες συντήρησης παρακείμενων τάφρων (αυλακών) σε δύσβατους δρόμους πυροπροστασίας (ΣΑΕ 055 2018)
19.06.2018 - Π.Ε.Ε. - Επισκευή φρένων του οχήματος με αρ. κυκλοφ. ΚΗΥ 4595
19.06.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια ηλεκτροβαλβίδων του οχήματος με αρ. κυκλοφ. ΚΗΙ 9263
19.06.2018 - Π.Ε.Ε. - Επισκευή φουρκέτας ταχυτήτων, αντικατάσταση ιμάντα δυναμό του ΚΖΜ 4957
19.06.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια φωτοβολταϊκών φανών (ηλιακά φανάρια σήμανσης)
19.06.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια κυρτών καθρεπτών εξωτερικού χώρου
11.06.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια και εγκατάσταση USB
08.06.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια Η/Υ και εξαρτημάτων αναβάθμισης
04.06.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων και τοποθέτησή τους καθώς και επισκευή βλαβών στα μηχανήματα με αριθμούς κυκλοφορίας ΜΕ 124538, ΜΕ 103022, ΜΕ 97224, ΜΕ 52552
04.06.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων και παροχή υπηρεσιών για τα μηχανήματα ισοπεδωτών γαιών (γρέιντερ) αριθμών κυκλοφορίας ΜΕ 34855 και ΜΕ 77713

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000