Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

04.06.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων και παροχή υπηρεσιών για την τοποθέτησή τους στο όχημα αριθμού κυκλοφορίας ΚΗΥ 4589 μάρκας NISSANΠρομήθεια εξαρτημάτων και παροχή υπηρεσιών για την τοποθέτησή τους στο όχημα αριθμού κυκλοφορίας ΚΗΥ 4589 μάρκας N
04.06.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων και τοποθέτησή τους καθώς και επισκευή βλαβών στα οχήματα με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΙ 9269, KHI 9263, KHY 7887
04.06.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων και παροχή υπηρεσιών για την τοποθέτησή τους στο όχημα αριθμού κυκλοφορίας ΚΗΙ9269 μάρκας MERCEDES SPRIDER (minibus 19 θέσεων)
29.05.2018 -Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη της Τ.Κ. Αρμενοχωρίου
23.05.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια ηλεκτρολογικού Υλικού για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε. Περάσματος
22.05.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων για το μηχάνημα ΜΕ 89781 μάρκας MERCEDES και τοποθέτηση τους σ’ αυτό
22.05.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτήματος και τοποθέτησή του στο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 9261
16.05.2018 - Π.Ε.Ε. - Έκδοση λευκώματος με θέμα την ιστορική διαδρομή της Φιλαρμονικής Δήμου Φλώρινας
11.05.2018 - Π.Ε.Ε. - Επισκευή προβλήματος σχετικό με την τροφοδοσία καυσίμων (αντλία πετρελαίου –μπέκ- εγκέφαλος)
11.05.2018 - Π.Ε.Ε. - Επισκευή βλάβης στο απορριμματοφόρο όχημα KHI 9264 μάρκας MAN
11.05.2018 - Π.Ε.Ε. - Παροχή υπηρεσιών για τοποθέτηση εξαρτημάτων στο απορριμματοφόρο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 9263
11.05.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων και τοποθέτησή τους στο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 4597 μάρκας MAZDA
10.05.2018 - Π.Ε.Ε. - Επισκευής φρένων του οχήματος με αρ. κυκλοφ. ΚΗΙ 9271
10.05.2018 - Π.Ε.Ε. - Επισκευής φρένων του οχήματος με αρ. κυκλοφ. ΚΗΙ 9263
10.05.2018 - Π.Ε.Ε. -Επισκευής ψυγείου νερού – υδραντλίας του με αρθμό κυκλοφορίας ΜΕ 89777 μηχανήματος έργου
08.05.2018 - Π.Ε.Ε. - Ανάθεση υπηρεσιών παιδιάτρου για τα νήπια των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας
08.05.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων για το απορριμματοφόρο όχημα ΚΗΙ 9264 μάρκας ΜΑΝ
08.05.2018 - Π.Ε.Ε. - Παροχή υπηρεσιών για την τοποθέτηση εξαρτημάτων στο απορριμματοφόρο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 9261 μάρκας IVECO
08.05.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων για το όχημα ΚΗΙ 9252 μάρκας FORD RANGER
08.05.2018 - Π.Ε.Ε. - Παροχή υπηρεσιών για την επισκευή των υδραυλικών εμβόλων της πρέσας σύνθλιψης απορριμμάτων

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000