Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

13.05.2019 - Π.Ε.Ε. - Παροχή υπηρεσιών του ετήσιου ελέγχου οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο)
09.05.2019 - Π.Ε.Ε. - Σύλληψη - μεταφορά αδέσποτων σκύλων
09.05.2019 - Π.Ε.Ε. - Διαχείριση αδέσποτων ζώων Δ.Ε. Φλώρινας
06.05.2019 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια χημικού υλικού
03.05.2019 - Π.Ε.Ε. - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
23.04.2019 - Π.Ε.Ε. - Ανάθεση υπηρεσιών Παιδιάτρου για τους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας
22.04.2019 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια κλιματιστικών για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ Κ.Π.Α.Π.Α του Δήμου Φλώρινας
18.04.2019 - Π.Ε.Ε. - Παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα βάσης δεδομένων για θέματα ΟΤΑ
15.04.2019 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια μηχανήματος διαγράμμισης μπαταρίας
15.04.2019 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια ζωοτροφών οικόσιτων ζώων ζωολογικού κήπου (ξηρό σανό μηδικής)
10.04.2019 - Π.Ε.Ε. - Παροχή υπηρεσιών για ενημέρωση και κωδικοποίηση κατασκευαστικής και πολεοδομικής νομοθεσίας με πρόσβαση σε βάση δεδομένων
09.04.2019 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια θραυστού υλικού οδοστρωσίας(3 Α) & υλικού επίχωσης ορυγμάτων(Ε4)(2)
09.04.2019 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια θραυστού υλικού οδοστρωσίας(3 Α) & υλικού επίχωσης ορυγμάτων(Ε4)
09.04.2019 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος (σάκοι 25kg) για την ΔΕ Φλώρινας
09.04.2019 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος (σάκοι 25kg) για την ΔΕ Μελίτης
09.04.2019 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος (σάκοι 25kg) για την ΔΕ Κάτω Κλεινών
09.04.2019 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια υλικών, ενημερωτικά αυτοκόλλητα έντυπα
05.04.2019 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών στα οχήματα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 9275 και ΚΗΥ 8905
03.04.2019 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας
23.03.2019 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών για τα μηχανήματα ΜΕ 132696, ΜΕ 52576

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000