Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

14.04.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια θραυστού υλικού οδοστρωσίας-3Α (για τη ΔΕ Μελίτης)
14.04.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια θραυστού υλικού οδοστρωσίας-3Α (για τη ΔΕ Περάσματος)
14.04.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια θραυστού υλικού οδοστρωσίας-3Α (για τη ΔΕ Φλώρινας)
13.04.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια υλικών επισκευής και συντήρησης κτιρίων ΔΕ Μελίτης
13.04.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια υλικών επισκευής και συντήρησης κτιρίων ΔΕ Κάτω Κλεινών
05.04.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτήματος και τοποθέτησή του καθώς και επισκευή βλάβης στο καλαθοφόρο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 110338
05.04.2018 - Π.Ε.Ε. - Eργασίες επισκευής μηχανήματος έργου ΜΕ 52552 μάρκας KOMATSU
29.03.2018 - Π.Ε.Ε. - ανάθεση της "Επισκευής φρένων των οχημάτων με αρ. κυκλοφ. ΚΖΜ 4957 & ΚΗΙ 9261
29.03.2018 - Π.Ε.Ε. - Ανάθεση της Επισκευής κεντρικού άξονα του οχήματος με αρ. κυκλοφ. ΚΗΥ 7889
29.03.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια σταυρών μπροστινού διαφορικού για το όχημα με αρ. κυκλοφ. ΜΕ 97094
29.03.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων και την τοποθέτησή τους στο απορριμματοφόρο όχημα ΚΗΥ 8907 μάρκας IVECO
28.03.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια πινακίδων κυκλοφορίας
28.03.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια τετρακοσίων (400) σάκων των 25kg ψυχρού ασφαλτομίγματος (για την ΔΕ Φλώρινας)
28.03.2018 - Π.Ε.Ε. - προμήθεια 16 τόνων ασφαλτικού σκυροδέματος-ΑΣ12,5 (για τη ΔΕ Φλώρινας)
28.03.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια 16 τόνων ασφαλτικού σκυροδέματος-ΑΣ12,5 (για τη ΔΕ Κάτω Κλεινών)
28.03.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια 16 τόνων ασφαλτικού σκυροδέματος-ΑΣ12,5 (για τη ΔΕ Μελίτης)
28.03.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια τετρακοσίων (400) σάκων των 25kg ψυχρού ασφαλτομίγματος (για την ΔΕ Κάτω Κλεινών)
28.03.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια τετρακοσίων (400) σάκων των 25kg ψυχρού ασφαλτομίγματος (για την ΔΕ Μελίτης)
28.03.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια τετρακοσίων (400) σάκων των 25kg ψυχρού ασφαλτομίγματος (για την ΔΕ Περάσματος)
26.03.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων στα οχήματα με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΥ 4589 μάρκας NISSAN & ΚΖΜ 4957 μάρκας IVECO

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000