Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

26.03.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων στο μηχάνημα με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 77734 μάρκας MITSUBISHI και παροχή υπηρεσιών για το μηχάνημα με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 97224 μάρκας RAVO
21.03.2018 - Π.Ε.Ε. - Παροχή υπηρεσιών για την τοποθέτηση των εξαρτημάτων και την επισκευή βλαβών στα οχήματα με αριθμούς κυκλοφορίας: ΚΗΙ 9261 & ΚΖΜ 4957 μάρκας IVECO
21.03.2018 - Π.Ε.Ε. - Παροχή υπηρεσιών για την επισκευή του μηχανήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 52576 και μάρκας MULTICAR
15.03.2018 - Π.Ε.Ε. - Τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ & καρτών καυσαερίων
15.03.2018 - Π.Ε.Ε. - Τεχνικός επανέλεγχος & εκπρόθεσμου ελέγχου ΚΤΕΟ
15.03.2018 - Π.Ε.Ε. - Παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ Κ.Π.Α.Π.Α
12.03.2018 - 2η Π.Ε.Ε. - Παροχή υπηρεσιών σύλληψης - μεταφοράς αδέσποτων σκύλων
09.03.2018 - Π.Ε.Ε. - Για επισκευή (Κεντρικής συρόμενης πόρτα)
09.03.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια ελαστικών ΚΗΥ 4597
09.03.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια απορρυπαντικά απολυμαντικά
09.03.2018 - Π.Ε.Ε. - Μαρμάρινοι σταυροί με βάση
06.03.2018 - Π.Ε.Ε. - Έλεγχος πιστοποίησης καλής λειτουργιάς ταχογράφων
06.03.2018 - Π.Ε.Ε. - Τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ & καρτών καυσαερίων
06.03.2018 - Π.Ε.Ε. - Τεχνικός επανέλεγχος & εκπρόθεσμος έλεγχος ΚΤΕΟ
05.03.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων για τα οχήματα με αριθμούς κυκλοφορίας: ΚΗΙ 9252 μάρκας FORD WERKE, ΡΑΕ 3673 μάρκας NISSAN, ΚΗΥ 4597 μάρκας MAZDA, KHY 9268 μάρκας NISSANNAVARA και KHY 4580 μάρκας MITSUBISHI
28.02.2018 - Π.Ε.Ε. - Ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων του Δήμου Φλώρινας
27.02.2018 - Π.Ε.Ε. - Παροχή υπηρεσιών για επισκευή μηχανήματος ΜΕ 89777 μάρκας JCB
27.02.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων και τοποθέτησή τους στο όχημα ΚΗΙ 9268 μάρκας NISSAN NAVARA
23.02.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια μαρκούτσια(Σωλήνες, Ρακόρ, Κυάθια, Μαστοί, Θηλιές)
23.02.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια ηλεκτροβαλβίδων ΚΗΙ 9275, ΚΗΙ 9264, ΚΗΙ 9261

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000