Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

07.12.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων και την παροχή υπηρεσιών για όχημα NISSAN (XTRAIL)
07.12.2018 - Π.Ε.Ε. - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΜΕ 103022
07.12.2018 - Π.Ε.Ε. - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΧΤΡΩΝ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ 97224 ΚΑΙ ΜΕ 97219 (RAVO 5002,340)
07.12.2018 - Π.Ε.Ε. - Εργασία τοποθέτησης ανταλλακτικών για το ΜΕ 89781
05.12.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια συσκευής μεταφόρτωσης δεδομένων καρτών ταχογράφων
30.11.2018 - Π.Ε.Ε. - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ KHI 9275
29.11.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών στο όχημα ΚΗΥ 7892
29.11.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια αλυσίδων χιονιού για τα οχήματα με αριθμό ΚΗΙ 9275, ΚΗΙ 9264, ΚΗΙ 9263, ΚΗΙ 9261
28.11.2018 - Π.Ε.Ε. - Παροχή υπηρεσιών για καθαριότητα μοκετών
29.11.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών για τα οχήματα ΚΗΥ 4580, ΚΗΥ 4589, ΚΗΥ 4597
27.11.2018 - Π.Ε.Ε. - παροχή υπηρεσιών αποτύπωσης υφιστάμενου ρέματος (ρέμα 94)
27.11.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
27.11.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια και παροχή υπηρεσιών για την επισκευή στο όχημα ΡΑΕ 3673
27.11.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών για το όχημα ΚΗΙ 9264
27.11.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών για το όχημα ΚΗΙ 9263
27.11.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων για τα οχήματα με αριθμό ΚΗΙ 4589,ΚΗΥ 4597,ΚΗΥ 4580
27.11.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια ελαστικών και τοποθέτηση στο μηχάνημα έργου ΜΕ 103022
27.11.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια ανταλλακτικών για τα μηχανήματα έργου (ΜΕ 34855,ΜΕ 77713,ΜΕ 77734, ΜΕ 103022, ΜΕ 89777 & ΜΕ 52552)
26.11.2018 - 2η Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων για το μηχάνημα έργου με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 89781 μάρκας UNIMOG
14.11.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων για το μηχάνημα έργου ΜΕ 103004 μάρκας ΜΑΝ

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000