Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

14.11.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων για το μηχάνημα έργου ΜΕ 77734 μάρκας Mitsubishi
14.11.2018 - Π.Ε.Ε - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ AΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ KHI 4580
14.11.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια αντιολισθητικά πατάκια και καλύμματα καθισμάτων αυτοκίνητου
14.11.2018 - Π.Ε.Ε. - Εργασίες βιολογικού καθαρισμού και απολύμανσης σαλονιών αυτοκινήτων
14.11.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων για το μηχάνημα έργου ΜΕ 52552 μάρκας KOMMATSU
06.11.2018 - Π.Ε.Ε. - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ AΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΥ 7889
06.11.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας
06.11.2018 - Π.Ε.Ε. - Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τα κτίρια και τις δομές του Ν.Π.Δ.Δ Κ.Π.Α.Π.Α του Δήμου Φλώρινας
Δ.Τ. - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ 106ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΙΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1912
30.10.2018 - Π.Ε.Ε. - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ AΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ KHI 9271
30.10.2018 - Π.Ε.Ε - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ AΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ KHI 4580
30.10.2018 - Π.Ε.Ε. - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ME 77734
29.10.2018 - Π.Ε.Ε. - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ AΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΥ 7889
26.10.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξαρτημάτων για το μηχάνημα έργου ΜΕ 89781 UNIMOG
25.10.2018 - 2η Π.Ε.Ε. - Παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών
19.10.2018 - Π.Ε.Ε. - Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης), έτους 2018, από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή
19.10.2018 - Π.Ε.Ε. - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΙ 9268
15.10.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια υλικών πλακοστρώσεων (πλακών σχιστολίθου) κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Περάσματος
15.10.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια οικοδομικών υλικών κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μελίτης
12.10.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια πίσω σιγαστήρας φορτηγού ΜΕ 103004 (ΜΑΝ)

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000