Προσκλήσεις Επιτροπών

17.10.2019 - Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στις 21 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ.
11.10.2019 - Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής στις 15 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ. σε δημόσια τακτική συνεδρίαση
04.10.2019 - Πρόσκληση σύγκλησης σε δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 8 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ.
23.09.2019 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στις 27 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ.
20.09.2019 - Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στις 23 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ.
20.09.2019 - Πρόσκληση σύγκλησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στις 24 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
26.08.2019 - Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής στις 26 του μηνός Αυγούστου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 μ. μ. σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση
13.08.2019 - Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής στις 13 του μηνός Αυγούστου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30 π.μ. σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση
27.06.2019 - Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής στις 1 του μηνός Ιουλίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ σε τακτική συνεδρίαση
12.07.2019 - Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στις 16 του μηνός Ιουλίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ.
20.06.2019 - Πρόσκληση σύγκλησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 19 του μηνός Ιουνίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.
21.06.2019 - Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής στις 25 του μηνός Ιουνίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ.
03.06.2019 - Πρόσκληση στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 4 του μηνός Ιουνίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
14.06.2019 - Πρόσκληση σύγκλησης σε δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18 του μηνός Ιουνίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ.
15.04.2019 - Πρόσκληση σε δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 16 του μηνός Απριλίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.
24.04.2019 - Πρόσκληση σύγκλησης στην δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 30 του μηνός Απριλίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ.
05.04.2019 - Πρόσκληση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 9 του μηνός Απριλίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ. σε δημόσια τακτική συνεδρίαση
05.04.2019 - Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής στις 8 του μηνός Απριλίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. σε δημόσια τακτική συνεδρίαση
22.03.2019 - Πρόσκληση στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 27 του μηνός Μαρτίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ.
22.03.2019 - Πρόσκληση στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 26 του μηνός Mαρτίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ.

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000