Προσκλήσεις Επιτροπών

30.12.2022 - Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 04 του μηνός Ιανουαρίου έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00΄
20.01.2023 - Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 24 του μηνός Ιανουαρίου έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00΄
28.01.2023 - Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 02 του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00΄
03.02.2023 - Πρόσκληση σύγκλησης στην Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 07 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και κατά τις ώρες 10:00΄π.μ.-12:00΄μ.
14.01.2022 - Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 18 του μηνός Ιανουαρίου έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00
15.04.2022 - Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 19 του μηνός Απριλίου έτους 2022, ημέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα 14.00 µε τηλεδιάσκεψη
22.04.2022 - Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 26 του μηνός Απριλίου έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 µε τηλεδιάσκεψη
29.04.2022 - Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 03 του μηνός Μαΐου έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 µε τηλεδιάσκεψη
06.05.2022 - Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις 10 του μηνός Μαΐου έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00΄ π.μ. µε τηλεδιάσκεψη
06.05.2022 - Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 10 του μηνός Μαΐου έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 µε τηλεδιάσκεψη
13.05.2022 - Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 17 του μηνός Μαΐου έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 µε τηλεδιάσκεψη
13.05.2022 - Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί «δια περιφοράς», στις 17 του μηνός Μαΐου έτους 2022, ημέρα Τρίτη και κατά τις ώρες 10.00 π.μ. έως 12.00 μ. με τη χρήση τηλεφώνου
27.05.2022 - Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 31 του μηνός Μαΐου έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 µε τηλεδιάσκεψη
30.05.2022 - Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις 03 του μηνός Ιουνίου έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00΄ π.μ. µε τηλεδιάσκεψη
14.04.2022 - Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 12 του μηνός Απριλίου έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 µε τηλεδιάσκεψη
01.04.2022 - Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 05 του μηνός Απριλίου έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 µε τηλεδιάσκεψη
01.04.2022 - Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις 05 του μηνός Απριλίου έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00΄ π.μ. µε τηλεδιάσκεψη
04.02.2022 - Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 08 του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00
11.02.2022 - Πρόσκληση στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί «δια περιφοράς», στις 15 του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2022, ημέρα Τρίτη και κατά τις ώρες 10.00 π.μ. έως 12.00 μ.
19.12.2022 - Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20 του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00΄

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000