domi new4

Προσκλήσεις Επιτροπών

15.04.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
11.04.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
11.04.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
11.04.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
31.03.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
31.03.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
18.03.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Εκτελεστικής Επιτροπής
18.03.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής(2)
18.03.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
18.03.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
10.03.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
10.03.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
11.03.11-Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
28.02.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
18.02.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
10.02.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
28.01.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
28.02.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
10.02.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
28.01.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000