domi new4

Προσκλήσεις Συμβουλίου Δημ.Κοινότητας Φλώρινας

25.11.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
11.11.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση
26.10.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση
20.10.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση
14.10.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
17.07.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας σε τακτική συνεδρίαση
08.07.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
29.05.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση
08.05.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση
18.03.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
06.03.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση
20.02.2014 - Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση
30.01.2015 - Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση
18.12.2014 - Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση
25.11.2014 - Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
17.11.2014 - Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση
13.10.2014 - Πρόσκληση σύγκλησης συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας
26.09.2014 - Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση
26.09.2014 - Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
04.09.2014 - Πρόσκληση σύγκλησης συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας σε τακτική συνεδρίαση

11082016 2

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000