12.04.2023 – Διερεύνηση τιμών στo πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό “ΣΔΚΟ 2022” του προγράμματος «Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις ΠΕ Κοζάνης, Φλώρινας…

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών
Πρόσκλησης με κωδικό “ΣΔΚΟ 2022”
(ορισμένη με την Α.Ο.Ε. 142/2023)
Email: epitropi_sdko@cityoflorina.gr
Ταχ. Δ/νση : M. Αλεξάνδρου 97
Τ.Κ. : 53100 Φλώρινα

 

 Φλώρινα 12 Απριλίου 2023

Α. Πρωτ.: 15408

 ΘΕΜΑ: Διερεύνηση τιμών στo πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό “ΣΔΚΟ 2022” του προγράμματος «Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις ΠΕ Κοζάνης, Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης της ΠΕ Αρκαδίας».

Ο Δήμος Φλώρινας, ανταποκρινόμενος στη Πρόσκληση με κωδικό “ΣΔΚΟ 2022” και τίτλο «Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις ΠΕ Κοζάνης, Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης της ΠΕ Αρκαδίας», στο πλαίσιο των μέτρων 2 και 3 του Άξονα προτεραιότητας 2: «ΣΔΚΟ» του Πράσινου Ταμείου Ν.Π.Δ.Δ. και τίτλο «Πιλοτικές παρεμβάσεις για δράσεις προτεραιότητας και για ωρίμανση δράσεων με βάση τις κατευθύνσεις των σχεδίων δράσης για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας (ΣΔΚΟ)», προτίθεται να υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης για διάφορες επιλέξιμες δράσεις του και στο πλαίσιο αυτής της Πρόσκλησης διενεργεί έρευνα τιμών για τα κάτωθι:
Α) Για την προμήθεια και τοποθέτηση υπόγειων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, για την πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων «Πληρώνω Όσο Πετάω», στην πόλη της Φλώρινας (σε επιλεγμένα σημεία της πόλης).
Β) Για την παροχή υπηρεσιών για τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να υποβάλουν τις οικονομικές τους προσφορές (ενδεικτικές μη δεσμευτικές) μέχρι και την 20/04/2023, ημέρα Πέμπτη. Επιθυμητό είναι οι οικονομικές προσφορές να συνοδεύονται από συνοπτικά τεχνικά χαρακτηριστικά.

Η αποστολή των προτάσεων καθώς και οποιαδήποτε λήψη πληροφοριών και διευκρινήσεων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση: epitropi_sdko@cityoflorina.gr

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας (www.cityoflorina.gr).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ
(σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 142/2023(ΑΔΑ: ΩΝ5ΙΩΗΙ-ΙΦΞ)
απόφαση Ο.Ε. Δήμου Φλώρινας)

1. Αράπογλου Χαράλαμπος
2. Βαραδίνης Ευάγγελος
3. Καλπατσινίδου Μαρία

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα