Κατηγορία: Δημόσιες Διαβουλέυσεις

THUMBNAIL

27.10.2021 – Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Φλώρινας», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIAΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   Φλώρινα 26-10-2021 Αρ. Πρωτ.:23344 ΘΕΜΑ: «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Φλώρινας», στο πλαίσιο του Άξονα…

THUMBNAIL

20.09.2019 – Πρόσκληση για τη συγκρότηση της Δημοτικής επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Φλώρινας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.   ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ,ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ…

THUMBNAIL

18.03.2019 – Πρόσκληση στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στις 29 του μηνός Μαρτίου έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -1-ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -5396/2-Φλώρινα 18/03/2019 Προς:Ως πίνακα αποδεκτών Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που…

THUMBNAIL

04.10.2018 – Πρόσκληση σύγκλησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σε τακτική συνεδρίαση στις 10 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -4-ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -18511/4-Φλώρινα 28 Σεπτεμβρίου 2018 Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα…

THUMBNAIL

10.07.2018 – Πρόσκληση σύγκλησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης την 12 του μηνός Ιουλίου έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -3-ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -12645/3 –Φλώρινα 09 Ιουλίου 2018 Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που…

THUMBNAIL

18.04.2018 – Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης την 30 του μηνός Απριλίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -2-ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -7159/2 – Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα διεξαχθεί στην…

THUMBNAIL

16.04.2018 – Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής επιτροπής Διαβούλευσης την 26 του μηνός Απριλίου έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -1-ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -6926/1 – Φλώρινα 16 Απριλίου 2018 Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης…

THUMBNAIL

Δημόσια διαβούλευση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών κοιμητηρίων Δήμου Φλώρινας

Ο Δήμος Φλώρινας ανακοινώνει ότι η δημόσια διαβούλευση του προτεινόμενου σχεδίου ενιαίου κανονισμού λειτουργίας όλων των δημοτικών κοιμητηρίων του Δήμου Φλώρινας παρατείνεται μέχρι και την…