ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ_SMALL2

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1912-1914

Στέργιος (Τέγος) Σαπουντζής

1914-1916

Αναστάσιος Ναούμ  (Λουκίδης)

1916

Γεώργιος Λουκάς

1917

Αναστάσιος Παπακωνσταντίνου

1919

Μιχαήλ Δοσίου

1921-1922

Πέτρος Χατζητάσης

1923

Ιωάννης Σαπουντζής

1924

Γεώργιος Σίμου

1925-1929

Ιωάννης Θεοδοσίου

1929-1934

Στέργιος (Τέγος) Σαπουντζής

1934-1937

Νικόλαος Χάσος

1937-1938

Νικόλαος Χάσος

1938-1941

Νικόλαος Χάσος

1941-1943

Νικόλαος Χάσος

1943-1950

Δημήτριος Κώττας

2 Νοεμβρίου 1944

Βασίλειος Γυμνόπουλος

25 Μαΐου 1945

Στέργιος Σαπουντζής

1 Οκτωβρίου 1946

Ανέστης Καντζάς

1 Αυγούστου 1948

Περικλής Μιλώσης

6 Ιανουαρίου 1949

Ιωάννης Μπούτσκος

29 Απριλίου 1949

Στέργιος Σαπουντζής

26 Αυγούστου 1950

Χρήστος Καρούκης

1951-1954

Παντελής Παπαθανασίου

1954-1959

Παντελής Παπαθανασίου

1959-1964

Γεώργιος θεοδωσίου

1964-1967

Αναστάσιος Σούλας

1967-1972

Αναστάσιος Κωτσόπουλος

1972-1974

Ιωάννης Αργυρόπουλος

1974-1975

Λάζαρος Παπαδέλης

1975-1978

Αναστάσιος Σούλας

1979-1982

Νικόλαος Ν. Χάσος

1983-1986

Νικόλαος Ν. Χάσος

1987-1990

Αναστάσιος Κωτσόπουλος

1991-1994

Αναστάσιος Κωτσόπουλος

1995-1998

Δημήτριος Στύλου

1999-2002

Χρήστος Αλεμπάκης

2003-2006

Στέφανος Παπαναστασίου

2007-2010

Στέφανος Παπαναστασίου

2011-2019

Ιωάννης Βοσκόπουλος

2019-2023

Βασίλειος Γιαννάκης

2024-2028

Βασίλειος Γιαννάκης