Κατηγορία: Προσκλήσεις Δ.Σ. Φλώρινας

THUMBNAIL

Πρόσκληση σύγκλησης στην Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής 2ου διμήνου 2024 που θα γίνει στις 26 Απριλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00΄ μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αρ. Πρόσκ.: -14-   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2ου ΔΙΜΗΝΟΥ 2024   Καλείστε όπως…

THUMBNAIL

Πρόσκληση σύγκλησης στην Τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 15Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00΄ μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αρ. Πρόσκ.: -12-   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ «ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ» ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα…

THUMBNAIL

Πρόσκληση σύγκλησης στην Ειδική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 15 Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30΄ μ.μ.,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αρ. Πρόσκ.: -11-   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ «ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ» ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα…

THUMBNAIL

Πρόσκληση σύγκλησης στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 13 Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και κατά την ώρα 13:45΄ μ.μ. – 14:45΄ μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αρ. Πρόσκ.: -8- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ «ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   Καλείστε να συμμετάσχετε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του…

THUMBNAIL

Πρόσκληση σύγκλησης στην Τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 08 Μαρτίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00΄ μ.μ.,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αρ. Πρόσκ.: -7- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ «ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ» ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα…

THUMBNAIL

Πρόσκληση σύγκλησης στην Τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 27 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30΄ μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αρ. Πρόσκ.: -5-   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ «ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ»…

THUMBNAIL

Πρόσκληση σύγκλησης στην Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής 1ου διμήνου 2024 που θα γίνει στις 27 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00΄ μ.μ.,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αρ. Πρόσκ.: -4-   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ…

THUMBNAIL

Πρόσκληση σύγκλησης στην Τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 19 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00΄ μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αρ. Πρόσκ.: -3- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ «ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ» ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65,…

THUMBNAIL

Πρόσκληση σύγκλησης στην Τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 29 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00΄ μ.μ.,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αρ. Πρόσκ.: -2-   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ «ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ» ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα…