ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ_SMALL2

Με την υπ’ αριθμό 50/2023 απόφαση του Δημάρχου Φλώρινας ορίσθηκαν ως Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι για την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου έως 31.12.2023, οι κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος με αρμοδιότητες:

  • αρμοδιότητες του τμήματος διαχείρισης οχημάτων, της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 13, του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας ΦΕΚ 3140/Β/27-11-2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  • συντήρησης πρασίνου – της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής ανάπτυξης, όπως περιγράφονται στο άρθρο 11 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας , παρ. Α΄, εδάφιο 5,7,9 .

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος με αρμοδιότητες της Πολιτικής Προστασίας. της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 13, του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας ΦΕΚ 3140/Β/27-11-2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.