ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία των δημοτικών κοιμητηρίων, στοχεύοντας στην καθιέρωση λεπτομερών κανόνων για τη διοίκηση, τη διαχείριση και τη λειτουργία των δημοτικών κοιμητηρίων του Δήμου Φλώρινας. Πρόκειται για κανονιστική διοικητική πράξη με τυπική ισχύ ουσιαστικού νόμου.

Τα κοιμητήρια που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού είναι τα εξής:

 • Δημοτικό κοιμητήριο Φλώρινας (3οχλμ Φλώρινας – Πρώτης, 53100, Φλώρινα).
 • Όλα τα υπόλοιπα ενεργά δημοτικά κοιμητήρια στα όρια του Δήμου Φλώρινας (μετά την εφαρμογή του νόμου 3852/2010) με εκπτώσεις στα τέλη και δικαιώματα.

Η λειτουργία των κοιμητηρίων πρέπει να εκτελείται λαμβάνοντας υπόψη:

 • Ότι η απόδοση τιμής προς τους νεκρούς εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής της συνταγματικής απαίτησης για την προστασία της αξίας του ανθρώπου με σεβασμό στις αξιώσεις της αρχής της ίσης μεταχείρισης.
 • Τα νέα πληθυσμιακά δεδομένα.

Τη διασφάλιση της δυνατότητας ενταφιασμού ημεδαπών και αλλοδαπών, ομοθρήσκων και αλλοθρήσκων καθώς επίσης δημοτών και ετεροδημοτών, με αναλογικά ίσους όρους αποτρέποντας την επιβολή ουσιαστικά απαγορευτικών τελών ταφής για ορισμένες κατηγορίες ενδιαφερόμενων.

KANONISMOS_KOIMTHRION

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Φλώρινας
Αναλυτική προβολή
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Αρμόδια ΔιεύθυνσηΚαθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος
Αρμόδιo ΤμήμαΠεριβάλλοντος (Γραφείο Kοιμητηρίων)
ΔιεύθυνσηΤέρμα Λεωφ. Μοναστηρίου, Φλώρινα, ΤΚ: 53100
Τηλέφωνο Επικοινωνίας2385 0 25790
e-mailcemetery@cityoflorina.gr

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται με την συνεχή συνεργασία των πολιτών – κατοίκων και του Δήμου και διέπονται από διατάξεις, υποχρεώσεις και δικαιώματα.

Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο:

 • την τήρηση της καθαριότητας της πόλης και την διασφάλιση της δημόσιας υγείας,
 • την σωστή διαχείριση των απορριμμάτων – στερεών αποβλήτων (συσκευασία, συλλογή, αποκομιδή, ανακύκλωση, διάθεση),
 • την γνωστοποίηση και συμμόρφωση σε γενικές και ειδικές δημοτικές διατάξεις.
KANONISMOS_ΚΑΤΗΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Φλώρινας
Αναλυτική προβολή
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Αρμόδια ΔιεύθυνσηΚαθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος
Αρμόδιo ΤμήμαΑποκομιδής Απορριμάτων, Ανακυκλώσιμων Υλικών Καθαρισμού και Κοινόχρηστων Χωρών
ΔιεύθυνσηΤέρμα Λεωφ. Μοναστηρίου, Φλώρινα, ΤΚ: 53100
Τηλέφωνο Επικοινωνίας2385 0 22621
e-mailapokomidi@cityoflorina.gr

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ – ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

KANONISMOS_ORGANA

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Κανονισμός Άδειας Χρήσης & Λειτουργίας Μουσικής - Μουσικών Οργάνων για Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Αναλυτική προβολή
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Αρμόδια ΔιεύθυνσηΤοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Αρμόδιo ΤμήμαΑδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
ΔιεύθυνσηΤέρμα Λεωφ. Μοναστηρίου, Φλώρινα, ΤΚ: 53100
Τηλέφωνο Επικοινωνίας2385 0 29646
e-mail

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο:

 1. Την θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για την εύρυθμη λειτουργία και χρήση των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Φλώρινας (πλατειών, πεζοδρομίων, πεζόδρομων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων).
 2. Την ασφάλεια, προστασία και άνεση της κίνησης των πεζών, χωρίς εμπόδια σε όλη την επιφάνειά των κοινοχρήστων χώρων καθώς και τη χρήση τους από άτομα με ειδικές ανάγκες.
 3. Την βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώρων.
 4. Την ελεύθερη, άμεση και συνεχή διάθεση και απόλαυση των κοινοχρήστων χώρων από το κοινό.
 5. Την ενδυνάμωση της εμπορικής κίνησης με την οργανωμένη παρουσίαση των κοινόχρηστων χώρων.

Ο παρών κανονισμός αφορά την χρήση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Φλώρινας αποτελούμενο από τους πρώην καποδιστριακούς Δήμους Φλώρινας, Κάτω Κλεινών, Μελίτης και Περάσματος και τις τοπικές κοινότητες αυτών.

KANONISMOS_ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Φλώρινας
Αναλυτική προβολή
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Αρμόδια ΔιεύθυνσηΤοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Αρμόδιo ΤμήμαΑδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
ΔιεύθυνσηΤέρμα Λεωφ. Μοναστηρίου, Φλώρινα, ΤΚ: 53100
Τηλέφωνο Επικοινωνίας2385 0 29646
e-mail

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

KANONISMOS_ΛΑΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Φλώρινας
Αναλυτική προβολή
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Αρμόδια ΔιεύθυνσηΤοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Αρμόδιo ΤμήμαΑδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
ΔιεύθυνσηΤέρμα Λεωφ. Μοναστηρίου, Φλώρινα, ΤΚ: 53100
Τηλέφωνο Επικοινωνίας2385 0 29646
e-mail

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Με τον παρόντα κανονισμό ρυθμίζεται το πλαίσιο άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και η οργάνωση και λειτουργία , οι κανόνες και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών συμμετοχής εμποροπανηγύρεων κ.λ.π. σύμφωνα με το Ν. 4849/21 (ΦΕΚ 207/05.11.2021 τεύχος Α’):

 • Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου,
 • ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση,
 • βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία,
 • άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις.
 • καθώς επίσης και κανόνες αισθητικής, υγιεινής, περιβάλλοντος, ασφαλείας

Η θρησκευτική εμποροπανήγυρης της 21ης Ιουνίου 2023, στα πλαίσια εορτασμού της εορτής της ανακομιδής Λειψάνων Οσίου Ναούμ θα διεξαχθεί στο με αριθμό 2878 γήπεδο Δημοτικής Έκτασης του κτηματολογίου της Τ.Κ. Αρμενοχωρίου του Δήμου Φλώρινας σύμφωνα με το συνημμένο σχεδιάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας με αριθ. Πρωτ. 18438/03-05-2023 και θέμα : ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 όπως εγκρίθηκε με το αριθμό πρωτ. 6028/23/990212/16-05-2023 έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Φλώρινας.

 • Το σύνολο των διατιθέμενων σκεπαστών εμπορικών θέσεων είναι εκατόν πενήντα τέσσερις -154 -.
 • Εκ των οποίων το σύνολο των διατιθέμενων σκεπαστών θέσεων Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Ψητοπωλεία ) είναι είκοσι δύο -22-.
 • Εκ των οποίων το σύνολο των διατιθέμενων σκεπαστών θέσεων Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ζαχαρωδών προϊόντων ) είναι δέκα -10- (Θέσεις 1-5 και 118-122).
KANONISMOS_ΠΑΝΗΓΥΡΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Κανονισμός Λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Αρμενοχωρίου Δήμου Φλώρινας
Αναλυτική προβολή
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Αρμόδια ΔιεύθυνσηΤοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Αρμόδιo ΤμήμαΑδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
ΔιεύθυνσηΤέρμα Λεωφ. Μοναστηρίου, Φλώρινα, ΤΚ: 53100
Τηλέφωνο Επικοινωνίας2385 0 29646
e-mail