Κατηγορία: Δημοπρασίες-Διακηρύξεις-Προμήθειες-Συμβάσεις

THUMBNAIL

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού “Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φλώρινα 09/04/2024 Αρ.Πρωτ.:15064/09.04.2024 ΑΔΑ: Ψ87ΔΩΗΙ-Σ3Ο   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ…

THUMBNAIL

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση – Αναβάθμιση αγροτικής οδοποιϊας Δήμου Φλώρινας», με προϋπολογισμό 6.782.835,03 € (με Φ.Π.Α. 24%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ο Δήμος Φλώρινας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016), μέσω…

THUMBNAIL

Περίληψη διακήρυξης “Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Φλώρινας”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φλώρινα, 27/12/2023   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ…

THUMBNAIL

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού “Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Φλώρινας, για τα έτη 2023 και 2024”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Οικονομικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ – Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών Φλώρινα, 20/ 12/ 2023 Αρ.Πρωτ.:58939 ΑΔΑ: 6Ζ6ΦΩΗΙ-2ΚΠ    …

THUMBNAIL

Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας ειδικού κινηματογραφικού εξοπλισμού

    ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, συνολικού Προϋπολογισμού 78.120,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό…

THUMBNAIL

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων “Παρεμβάσεις Αναβάθμισης Δημοσίου Χώρου για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου (Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ.)”

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Παρεμβάσεις Αναβάθμισης Δημοσίου Χώρου για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου (Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ.) Εκτιμώμενης αξίας 945.560,90 Ευρώ…

THUMBNAIL

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 5ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 5ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας» 1.Ο Δήμος Φλώρινας, προκηρύσσει «ανοιχτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν.4412/2016,…