Κατηγορία: Δημοπρασίες-Διακηρύξεις-Προμήθειες-Συμβάσεις

THUMBNAIL

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 5ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 5ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας» 1.Ο Δήμος Φλώρινας, προκηρύσσει «ανοιχτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν.4412/2016,…

THUMBNAIL

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού άνω των ορίων για την «Εργασίες αποχιονισμού – αντιμετώπισης παγετού Δήμου Φλώρινας 2023-2024», εκτιμώμενης δαπάνης 361.801,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Οικονομικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ – Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Διακηρύττει σύμφωνα…

THUMBNAIL

Περίληψη διακήρυξης για την κατασκευή του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού κολυμβητηρίου Φλώρινας», με προϋπολογισμό # 1.828.899,41 ευρώ # (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ο Δήμος Φλώρινας, προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου (άρθρο 27 του ν.4412/2016), μέσω του Εθνικού Συστήματος…

THUMBNAIL

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 5ου Νηπιαγωγείου Φλώρινας»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 5ου Νηπιαγωγείου Φλώρινας» 1.Ο Δήμος Φλώρινας, προκηρύσσει «ανοιχτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, όπως…

THUMBNAIL

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: “Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου Φλώρινας”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΡΓΟ:«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου Γυμνασίου Φλώρινας» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠ: «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 263.000,00€   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:…

THUMBNAIL

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου Μελίτης»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΡΓΟ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Γυμνασίου Μελίτης» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠ: «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 308.100,00€ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ…

THUMBNAIL

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στους τομείς προτεραιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή παρέμβασης ΕΣΒΑΑ Δήμου Φλώρινας» με κωδικό ΟΠΣ 5179784»

Ο Δήμος Φλώρινας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της…

THUMBNAIL

Προκήρυξη συμμετοχής θέσεων στην εμποροπανήγυρη Αρμενοχωρίου του Δήμου Φλώρινας έτους 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023 Ο Δήμος Φλώρινας καλεί όσους και όσες επιθυμούν και νομιμοποιούνται να συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη…