Προσωρινό μητρώο ωφελούμενων στο πλαίσιο σεμιναρίων ανέργων του Δήμου Φλώρινας.

Ο Δήμος Φλώρινας στο πλαίσιο της πράξης «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στους τομείς προτεραιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή παρέμβασης ΕΣΣΒΑΑ Δήμου Φλώρινας» (κωδ. MIS 5179784), ανακοινώνει το προσωρινό μητρώο ωφελούμενων, τον πίνακα επιλαχόντων και τον πίνακα απορριφθέντων.

Για αναλυτική προβολή του σχετικού πρακτικού κάντε κλικ στο παρακάτω link.

Πρακτικό Επιτροπής Επιλογής Ωφελούμενων

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα