Κατηγορία: Ψηφίσματα Δημοτικου Συμβουλίου

penthos small

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ για την απώλεια του εν ενεργεία Προέδρου του Συμβουλίου Κοινότητας Περάσματος Γιώργου Χρηστίδη

Ψ Η Φ Ι Σ Μ ΑΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φλώρινας,με ομόφωνη απόφασή τους στην…