Η περιοχή της Φλώρινας, με επίκεντρο την ομώνυμη πόλη, αν και συνιστά μια μικρή γεωγραφικά περιοχή, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια επικράτεια πολιτισμού. Η βαθιά πολιτιστική της παράδοση και ο πλούσιος λαϊκός πολιτισμός της, καθώς και η εξελισσόμενη σύγχρονη πολιτιστική της παραγωγή αποτελούν ιδιαίτερα δυναμικά «περιουσιακά» στοιχεία της, τα οποία, όμως, διαπιστώνεται ότι δεν την ταυτοποιούν στο εξωτερικό της περιβάλλον.
Η πράξη με τίτλο “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ” αφορά στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πολιτιστικής ταυτότητας για τον Δήμο, και ειδικότερα στην περιοχή παρέμβασης της Ενιαίας Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣΒΑΑ), στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης με συλλογικά χαρακτηριστικά, η οποία θα αναδείξει τα δυνατά πολιτισμικά στοιχεία της περιοχής, προσδίδοντάς της τη μοναδικότητα που τη χαρακτηρίζει και τη διακρίνει από οποιαδήποτε άλλη.

Προϋπόθεση για την εκπλήρωση των στόχων αυτών αποτελεί η δημιουργία ελκυστικής και ανταγωνιστικής ταυτότητας του τόπου (branding τόπου), με βάση την οποία θα μπορέσει να δομηθεί ένα στρατηγικό πλάνο βελτίωσης της εικόνας της πόλης και των οικισμών, αξιοποιώντας περαιτέρω το «πολιτιστικό τους βάθος».
Το όραμα που διατρέχει το Στρατηγικό Σχέδιο προσδιορίστηκε ως εξής:

«Η διαμόρφωση μιας ισχυρής εικόνας για τον Δήμο Φλώρινας, η οποία θα βασίζεται στον φυσικό του πλούτο, στο πλούσιο πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό του απόθεμα και την γαστρονομία του, και η προώθησή του ως 12μηνου τουριστικού προορισμού μέσα από μια τοπική συλλογική διαδικασία».

Οι κυρίαρχες ταυτότητες, οι οποίες προέκυψαν από την εκτενή πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα που πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια φορέων/επιχειρηματιών της πόλης, καθώς και κατοίκων και επισκεπτών της, και οι οποίες συνιστούν τους άξονες ανάπτυξης των δράσεων προβολής και τους πυλώνες δόμησης της εικόνας της περιοχής, γύρω από τους οποίους θα αναπτυχθεί και η προβολή των υπόλοιπων συγκριτικών πλεονεκτημάτων της, είναι οι εξής:

  • Ορεινός Προορισμός Φυσιολατρικού Τουρισμού και Χριστουγεννιάτικος Προορισμός
  • Πόλη των Τεχνών και του Πολιτισμού / Γραφική Πόλη
  • Γαστρονομικός Προορισμός και Προορισμός Οινοτουρισμό

Η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Φλώρινας, τα οποία αποτελούν και τα ταυτοτικά του στοιχεία, και η εμπέδωση της διακριτής του ταυτότητας συνεπάγεται, στο πεδίο του τουρισμού, αύξηση της επισκεψιμότητας και, συνεπώς, σημαντικά οφέλη για την οικονομική ανάπτυξη της πόλης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

gif-logoflorina-04