Ευάγγελος Μητσκόπουλος του Ιωάννη

 Ευάγγελος Μητσκόπουλος του Ιωάννη
 

Αντιδήμαρχος με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες (Απόφ. Δημάρχου 38/2023):

  1. Η λειτουργία και ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κ.Ε.Π. , της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής & της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας.
  2. Η τέλεση πολιτικών γάμων του Δήμου Φλώρινας.
  3. Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
  4. Η υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κο Παναγιώτη Τσακμάκη του Χρήστου.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα