Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη του Γεωργίου

 Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη του Γεωργίου
 

Αντιδήμαρχος με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες (Απόφ. Δημάρχου 38/2023):

  1. Η λειτουργία και ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού και Τουρισμού.
  2. Η τέλεση πολιτικών γάμων του Δήμου Φλώρινας.
  3. Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
  4. Η υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από την Αντιδήμαρχο κα Χαρούλα Βοζινίδου του Δημητρίου.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα