Βασίλειος Χατζητιμοθέου του Κωνσταντίνου

 Βασίλειος Χατζητιμοθέου του Κωνσταντίνου
 

Αντιδήμαρχος με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες (Απόφ. Δημάρχου 38/2023):

  1.  Η λειτουργία και ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης.
  2. Η διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων & η διαχείριση προγραμμάτων για την ανάδειξη των ακινήτων πολιτιστικής κληρονομιάς.
  3. Η τέλεση πολιτικών γάμων του Δήμου Φλώρινας.
  4. Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
  5. Η υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κo Νικόλαο Γρηγοριάδη του Δημητρίου.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα