Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

1.    Tα τοπικά συμβούλια ασκούν τις ακόλουθες αρμοδιότητες, στα όρια του τοπικού διαμερίσματος:

 • την αποκατάσταση επείγοντος χαρακτήρα βλαβών των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης, των αντλιοστασίων, των υδρομαστεύσεων και του συστήματος αποχέτευσης,
 • τη συντήρηση και λειτουργία παιδικών χαρών, 
 • τη συντήρηση και λειτουργία των κοιμητηρίων και των κέντρων αποτέφρωσης νεκρών,
 • την αποκατάσταση επείγοντος χαρακτήρα ζημιών στις δημοτικές οδούς, γέφυρες, πλατείες, κοινόχρηστους χώρους, καθώς και στις αγροτικές οδούς,
 • τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των κοινόχρηστων χώρων,
 • την εφαρμογή πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών προγραμμάτων και τη συντήρηση και λειτουργία των αντίστοιχων εγκαταστάσεων.
 • κάθε άλλη αρμοδιότητα που τους αναθέτει το Δημοτικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του, στην αρχή κάθε δημοτικής περιόδου (που δεν μπορεί όμως να αφορά έκδοση κανονιστικών πράξεων, επιβολή φόρων, τελών και δικαιωμάτων, σύναψη δανείων, σύσταση και λειτουργία δημοτικών ιδρυμάτων και λοιπών δημοτικών νομικών προσώπων, καθώς και για την εκλογή των μελών των συλλογικών οργάνων που τα διοικούν)

2.    Τα τοπικά συμβούλια εκφέρουν γνώμη για τα ακόλουθα θέματα, στα όρια της χωρικής τους περιφέρειας:

 • τον ορισμό των υπηρεσιακών μονάδων του Δήμου που υπάρχει η δυνατότητα να λειτουργήσει στο διαμέρισμα,
 •  την αξιοποίηση των ακινήτων του Δήμου, που βρίσκονται στο διαμέρισμα,
 • την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής,
 • διατυπώνει αιτιολογημένη γνώμη στο δημοτικό συμβούλιο, για τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων που βρίσκονται στην περιφέρεια του τοπικού διαμερίσματος,
 • διατυπώνει γνώμη για την εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία δασικών εκτάσεων, που βρίσκονται στην περιφέρεια του τοπικού διαμερίσματος

3.    Τα τοπικά συμβούλια εκφέρουν σύμφωνη γνώμη για την εκποίηση, εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, περιουσιακών στοιχείων του Δήμου που βρίσκονται στα όρια του τοπικού διαμερίσματος, καθώς και για την αποδοχή κληροδοτήματος, κληρονομιάς ή δωρεάς, η οποία διατίθεται ρητά και αποκλειστικά για τοπικό διαμέρισμα.

* Αν για οποιονδήποτε λόγο το τοπικό συμβούλιο δεν ασκεί τις παραπάνω αρμοδιότητες, τότε τις ασκεί ο Δήμος με τα αρμόδια όργανά του.

Ο πρόεδρος του συμβουλίου του τοπικού διαμερίσματος:

 • Μετέχει στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου όταν καλείται
 • Εκτελεί τις αποφάσεις του συμβουλίου που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και φροντίζει για την εμπρόθεσμη αποστολή των πρακτικών του συμβουλίου στον Δήμαρχο
 • Ενεργεί πληρωμές με την πάγια προκαταβολή, εάν έχει εκδοθεί απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής για τη σύσταση αυτής.

 Σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας

 1. Μουρατίδης Νικόλαος του Γεωργίου
 2. Τσουμίτα Ευανθία σύζ. Σταύρου
 3. Ηλιάδης Γεώργιος του Πέτρου
 4. Σταυρίδης Παύλος του Ευάγγελου
 5. Δεμίρ Ευαγγελή του Παύλου
 6. Πολοζιάνη Αναστασία του Νικολάου
 7. Χατζηχρήστου Αναστάσιος του Χρήστου Φιλώτα
 8. Χάτζιος Μιχαήλ του Ευάγγελου
 9. Μαντουλίδης Βενιαμίν του Αριστείδη
 10. Χατζηευφραιμίδης Ευθύμιος του Κυριάκου
 11. Νοταράς Νικόλαος του Στεφάνου

Σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αμμοχωρίου

 1. Δαλάκης Ιωάννης του Γεωργίου
 2. Παναγιωτίδης Ιωάννης του Αλεξάνδρου
 3. Αλεξιάδης Παύλος του Κωνσταντίνου

Σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αρμενοχωρίου

 1. Θεοφανίδης Ανδρέας του Λαζάρου
 2. Δούκας Κωνσταντίνος του Αναστασίου
 3. Δελκούσης Χρήστος του Λαζάρου

Σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αχλάδας

 1. Μάινος Αθανάσιος του Βασιλείου
 2. Νικολόπουλος Λάζαρος του Θεοδώρου
 3. Αντωνιάδης Πέτρος του Στόικου

Σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Βεύης

 1. Κυριακού Δημήτριος του Βασιλείου
 2. Τάνος Λάζαρος του Αλεξάνδρου
 3. Μαλλίνος Θωμάς του Χαράλαμπου

Σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Ιτέας

 1. Πέσσιος Ιωάννης του Σωτηρίου
 2. Μαυρουδής Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 3. Μαυρουδής Παύλος του Πέτρου

Σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Κάτω Κλεινών

 1. Σιμηχανίδης Χαράλαμπος του Ονούφριου
 2. Παραστατίδης Γεώργιος του Μιχαήλ
 3. Ευθυμιάδης Μιχαήλ του Ευθυμίου

Σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Λόφων

 1. Μητσκόπουλος Ιωάννης του Ευάγγελου
 2. Κωνσταντινοπούλου Αικατερίνη του Δημητρίου
 3. Τασοπούλου Ρεβέκα του Ιωάννη

Σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Μελίτης

 1. Γιαβράμης Γεώργιος του Ηλία
 2. Ζεμπερίδης Αδάμ του Γαβριήλ
 3. Σοβισλής Χρήστος του Ηλία

Σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Μεσοχωρίου

 1. Καρακόλης Ιωάννης του Λεωνίδα
 2. Κοπάτσκας Δημήτριος του Τραϊανού
 3. Μόσχου Χρήστος του Γεωργίου

Σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρακίου

 1. Γκιορτζίνη Μαρία του Δημητρίου
 2. Παράσχος Αθανάσιος του Βασιλείου
 3. Κωτόπουλος Ευάγγελος του Ιωάννη

Σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Παπαγιάννη

 1. Γαζέας Ζήσης του Θεόδωρου
 2. Γροσδάνη Κατίνα του Βασιλείου
 3. Σκενδέρης Δημήτριος του Μανέτα

Σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Περάσματος

 1. Κώτσιου Νικόλαος του Γεωργίου
 2. Δημητριάδης Νικόλαος του Συμεών
 3. Κύρου Νικόλαος του Συμεών

Σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Πολυποτάμου

 1. Σαμπαλής Αθανάσιος του Παντελή
 2. Πέτρου Σπύρος του Χρήστου
 3. Στόικος Βασίλειος του Ιωάννη

Σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Σιταριάς

 1. Τσακμάκη Ζωή του Χρήστου
 2. Λιούλιος Ευάγγελος του Αθανασίου
 3. Χρήστου Δημήτριος του Κωνσταντίνου

Σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Σκοπιάς

 1. Βέργου Ευθυμία του Δημητρίου
 2. Χριστοφόρου Νικόλαος του Σωτηρίου
 3. Αντωνίου Παντελής του Παναγιώτη

Σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Τριποτάμου

 1. Παπάς Χρήστος του Βασιλείου
 2. Παυλίδης Αριστοτέλης του Ανέστη
 3. Τέγος Αθανάσιος του Αχιλλέα

Σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Τροπαιούχου

 1. Χαραβιτσίδης Αλέξανδρος του Χριστόφορου
 2. Καντζίδης Νικόλαος του Δημητρίου
 3. Χαραβιτσίδης Θεοχάρης του Λαζάρου

Σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Φλαμπούρου

 1. Ραδιμίσης Απόστολος του Νικολάου
 2. Πινόπουλος Σωτήριος του Ιωάννη
 3. Γκώγκος Αθανάσιος του Βασιλείου

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής

 1. Νίτσας Δημήτριος του Αναστασίου

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Αγίου Βαρθολομαίου

 1. Κατηκαρίδης Γεώργιος του Ευσταθίου

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Ακρίτα

 1. Γιανκουλίδης Νικόλαος του Παντελή

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Αλώνων

 1. Τσώτσος Χρήστος του Βασιλείου

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Άνω Καλλινίκης

 1. Σίκος Νικήτας του Ηλία

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Άνω Κλεινών

 1. Γιαννακούλης Χρήστος του Δημητρίου

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Άνω Υδρούσσης

 1. Κατσούτας Παντελής του Αλεξάνδρου

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Ατραπού

 1. Αντωνίου Δημήτριος του Εμμανουήλ

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Δροσοπηγής

 1. Κύρκου Γεώργιος του Αθανασίου

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Εθνικού

 1. Δημητριάδης Θωμάς του Στεφάνου

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Κάτω Καλλινίκης

 1. Βασιλειάδης Ανδρέας του Νικολάου

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Κλαδορράχης

 1. Κοντάριος Δημήτριος του Κωνσταντίνου

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Κολχικής

 1. Θεοδουλίδης Δημήτριος του Γεωργίου

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Κρατερού

 1. Πασχαλίδης Γεώργιος του Αλεξάνδρου

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Λεπτοκαρυών

 1. Ασπρίδης Θεόδωρος του Γεωργίου

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Μαρίνης

 1. Ιωάννου Λάζαρος του Γεωργίου

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Μεσοκάμπου

 1. Τσακαλίδης Δημήτριος του Αβραάμ

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Μεσονησίου

 1. Ευγενιάδης Αναστάσιος του Μιχαήλ

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Νέου Καυκάσου

 1. Γιαλαμάς Κωνσταντίνος του Γεωργίου

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Νίκης

 1. Γυφτόπουλος Παύλος του Μιχαήλ

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Παλαίστρας

 1. Παπαθανασίου Γεώργιος του Δημητρίου

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Παρορείου

 1. Μποζινόπουλος Θεόδωρος του Μιχαήλ

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Πολυπλατάνου

 1. Μπαγιάμης Ιωάννης του Παναγιώτη

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Πρώτης

 1. Πατέρας Θωμάς του Παύλου

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Σκοπού

 1. Στάκινος Πέτρος του Αλεξάνδρου

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Τριανταφυλλέας

 1. Νίτσου Βασίλειος του Γεωργίου

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Υδρούσσης

 1. Παπαναστασίου Χριστίνα του Γεωργίου

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα