02.11.2017 – Αποτελέσματα της ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2017

Τα αποτελέσματα είναι τα κάτωθι:

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101 – Ειδικότητα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΤΟΥΡΓΩΝarrow1
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102 – Ειδικότητα: ΨΥΧΟΛΟΓΩΝarrow1
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103 – Ειδικότητα: ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝarrow1
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 104 – Ειδικότητα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΤΟΥΡΓΩΝarrow1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝarrow1

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα