07.04.2024 – Πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά το άρθ. 21 του Ν. 2190/94

Πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά το άρθ. 21 του Ν. 2190/94

Το ΝΠΔΔ Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά το άρθ. 21 του Ν. 2190/94, όπως ισχύει, ενός (1) ατόμου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών υπηρεσιών του ΔΑΚ της υπηρεσίας μας, που εδρεύει στη Φλώρινα και συγκεκριμένα τα εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1. ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ: 101
2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 8 ΜΗΝΕΣ
3. ΑΡΙΘΜΟΣ: 1

Η αποστολή των αιτήσεων μόνο ταχυδρομικά ως ακολούθως
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση και να την αποστείλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας, Σ.Σ. Ιωαννίδη 1, Τ.Κ.531 00 Φλώρινα, , υπόψη κας Κωνσταντινίδου Ελένης, κας Μακρυγιάννη Αναστασία-Μαρίας, (τηλ. επικοινωνίας: 23850 26474).

Για αναλυτική προβολή της ανακοίνωσης κάντε κλικ εδώ (doc), το έντυπο αίτησης κάντε κλικ εδώ (pdf), για το παράρτημα ανακοινώσεων κάντε κλικ εδώ (pdf) και για την πλήρη ανακοίνωση ΣΟΧ 01/2021 κάντε κλικ εδώ (pdf).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα