14.08.2018 – Αποτελέσματα 2/2018 ΣΟΧ Δήμου Φλώρινας

Από τον Δήμο Φλώρινας ανακοινώνονται τα  αποτελέσματα 2/2018 ΣΟΧ Δήμου Φλώρινας. Στο κωδικό θέσης 105 & 106 ΔΕ Χειριστών δεν βρέθηκαν υποψήφιοι με τα απαιτούμενα απο την ανακοίνωση προσόντα:

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 101arrow1ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΘΕΣΗ 101arrow1
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 102arrow1ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΘΕΣΗ 102arrow1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 103arrow1ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΘΕΣΗ 103arrow1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΟ 104arrow1ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΘΕΣΗ 104arrow1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΛΑΦΟΘΟΡΟ 105arrow1ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΘΕΣΗ 105arrow1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΦΟΡΤΩΤΗ 106arrow1ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΘΕΣΗ 106arrow1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕarrow1  

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα