Δ.Τ. – Αποτελέσματα ΣΟΧ 3/2018 σχετικά με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά το άρθ. 21 του Ν. 2190/94, όπως ισχύει, δύο (2) ατόμων

logo-dimos100x100Αποτελέσματα ΣΟΧ 3/2018 σχετικά με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά το άρθ. 21 του Ν. 2190/94, όπως ισχύει, δύο (2) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο « Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο», στο Δήμο Φλώρινας.

Για αναλυτική προβολή κάντε κλικ πάνω σε κάθε τίτλο που ακολουθεί: 1) ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ 2018 (xls) , 2) ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΟΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2018 (xls), 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΟΙΝΟΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (doc)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα