Ανακοίνωση της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 97
Τ.Κ.:53100
Πληροφορίες: Ελένη Γεωργοπούλου
Τηλέφωνο: 2385351029
e-mail: e.georgopoulou@cityoflorina.gr

Ημερομηνία 14/7/2023
Αριθμ. Πρωτ.:31706

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2023
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Φλώρινας
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας, που εδρεύει στην Φλώρινα της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παρακάτω συνημμένη ανακοίνωση.

O Δήμαρχος
Βασίλειος Νικ. Γιαννάκης

Για αναλυτική προβολή της ανακοίνωσης κάντε κλικ εδώ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ , για το σχετικό έντυπο κάντε κλικ εδώ ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ – ΑΙΤΗΣΗ   και για το σχετικό παράρτημα κάντε κλικ εδώ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

 

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα