Προσωρινοί πίνακες καθαριστριών/στών σχολικών μονάδων

Για προβολή του πίνακα απορριπτέων της ανακοίνωσης καθαριστριών/στων κάντε κλικ εδώ (pdf).

Για προβολή των προσωρινών πινάκων μερικής απασχόλησης καθαριστών/στριών Σχολικών μονάδων Δήμου Φλώρινας κάντε κλικ εδώ (pdf).

Για προβολή τωνπροσωρινών πινάκων πλήρους απασχόλησης καθαριστών/στριών Σχολικών μονάδων Δήμου Φλώρινας κάντε κλικ εδώ (pdf).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα