Προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας στο πλαίσιο της ΣΟΧ3/2024

Ανακοινώνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, από Πέμπτη 23/5/2024 έως και Τετάρτη 5/6/2024, ώρες 8:00 π.μ. με 15:00 μ.μ. στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. Α.Π. 17270/26-04-2024 (ΑΔΑ:9Ο35ΩΗΙ-ΒΚ8) ΣΟΧ3/2024, Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου, για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» του Δήμου Φλώρινας.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα