03.07.2018 – Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» Προϋπολογισμού: 59.344,99 € (χωρίς το Φ.

logo-dimos100x100ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Φλώρινα, 2-7-2018
Αριθ. Πρωτ.: 12066

Ο Δήμος Φλώρινας προτίθεται να προκηρύξει δημόσιο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» Εκτιμώμενης αξίας: 59.344,99 € (χωρίς το Φ.Π.Α.) για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ για την Α1 τάξη και άνω Μ.Ε.ΕΠ. Το έργο θα εκτελεστεί στον Δήμο Φλώρινας.

 

Ο προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας

Παπαναστασίου Δημήτριος
Πολιτικός Μηχανικός με Α’ βαθμό

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα