04.08.2020 – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΑΚ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

logo-dimos100x100ΕΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 

Φλώρινα,3-8-2020
Αριθ. Πρωτ. 1321

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΑΚ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ ΚΠΑΠΑ Δήμου Φλώρινας

Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτικού χαρακτήρα, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση των κυλικείων εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΔΑΚ ΝΠΔΔ Φλώρινας και καλεί όποιον επιθυμεί, να εκδηλώσει ενδιαφέρον εντός πέντε (5) ημερών, δηλαδή έως την Δευτέρα 10/8/2020 και ώρα 11:00πμ. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναφέρονται στη σχετική διακήρυξη 1274/21-7-2020 (ΑΔΑ68ΟΟΩΗΙ-952).
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Το σύνολο της διακήρυξης παρέχεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας καθώς και του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ Όσοι επιθυμούν, μπορούν να παραλάβουν αντίγραφα του τεύχους-όρων και της διακήρυξης της δημοπρασίας σε έντυπη μορφή από το ΝΠΔΔ ΚΠΑΠΑ Σ.Σ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΤΚ 53100 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο κ. Μακρυγιάννη Αναστασία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα