08.04.2015 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της εργασίας «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των δράσεων “1.2.1 – Τεχνική υποστήριξη κατά την υλοποίηση / Αναφορές” (del. 1.2.1), “1.3.1 – Διοργάνωση της 1ης συντονιστικής συνάντησης” (d

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
———————-
Ταχ. Δ/νση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 97
Ταχ. Κώδικας: 53 100

Φλώρινα 08/04/2015
Αριθμ. Πρωτ.: 6533

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Στο πλαίσιο του έργου «Sustainable Energy thematic network of cross-border Local Authorities» με συμβολική ονομασία «EnergyNet», το οποίο υλοποιείται με χρηματοδότηση του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-ΠΓΔΜ 2007-2013», εντός του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση των περιβαλλοντικών πηγών και της πολιτιστικής κληρονομιάς στην επιλέξιμη διασυνοριακή περιοχή», Μέτρο 2.1 «Προώθηση και προστασία των περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής», και αφορά στη δημιουργία ενός Διασυνοριακού Δικτύου Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τις δύο χώρες, αποσκοπώντας στην από πλευράς τους υιοθέτηση των αρχών της αειφορικής ενέργειας και την ανάπτυξη αντίστοιχων σχεδιασμών και εφαρμογή ανάλογων πρακτικών, ο Δήμος Φλώρινας προσκαλεί δυνητικούς αναδόχους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της εργασίας «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των δράσεων “1.2.1 – Τεχνική υποστήριξη κατά την υλοποίηση / Αναφορές” (del. 1.2.1), “1.3.1 – Διοργάνωση της 1ης συντονιστικής συνάντησης” (del. 1.3.1) και “1.4.1 – Συμμετοχή σε τέσσερις συντονιστικές συναντήσεις” (del. 1.4.1)» του εν λόγω έργου.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσιών εκτιμάται σε 17.500,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να παράσχουν τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο.

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 16/04/2015 και ώρα 15.00, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση oikonomiko5@cityoflorina.gr ή εντύπως στη διεύθυνση: Δήμος Φλώρινας, Μεγάλου Αλεξάνδρου 107, ΤΚ 53100, Φλώρινα (θα πρέπει να βρίσκονται στη Γραμματεία του Δήμου μέχρι την ανωτέρω χρονική προθεσμία). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Κρουσοράτη Δημήτρη (τηλ. 2385044468, τηλ. ταχ.: oikonomiko5@cityoflorina.gr).

Ο Δήμαρχος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

Για αναλυτική προβολή του συνημμένου αρχείου (αναλυτικά οι ζητούμενες υπηρεσίες) κάντε κλικ εδώ.

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα